Afbeelding-huis-kopen-pageheader

Huis kopen

Hoe wil jij wonen? Obvion maakt je mogelijkheden inzichtelijk.

WOZ-waarde huis

Aan het begin van ieder jaar ontvang je van de gemeente de WOZ-waarde van je huis of bedrijfsgebouw. Dit wordt de WOZ-beschikking genoemd. Hoe de gemeente die waarde vaststelt en wat dit voor jou kan betekenen, lees je allemaal hier.

Wat is WOZ-waarde?

De WOZ-waarde is de (geschatte) waarde van onroerende zaken zoals je woning, bedrijfspand en grond. De afkorting WOZ staat voor wet Waardering Onroerende Zaken. Deze waarde wordt jaarlijks door de gemeente bepaald en vormt de basis voor de berekening van gemeentelijke belastingen en heffingen. Hoe hoger deze waarde is, hoe meer belasting je moet betalen.

Waardebepaling huis door gemeente

De waardebepaling van je huis door de gemeente gebeurt onder andere op basis van de verkoopprijzen van vergelijkbare woningen in de buurt. Ook kijkt de gemeente naar het bouwjaar, de ligging en inhoud van de woning en het oppervlakte van het perceel. Volgens de gemeente geeft de WOZ-waarde de geschatte marktwaarde van een huis weer.

Verschil WOZ-waarde en taxatiewaarde

De WOZ-waarde is een schatting van de mogelijke verkoopprijs op de waardepeildatum. De taxatiewaarde is preciezer omdat specifiek naar jouw huis wordt gekeken. Wil je een preciezere waarde van je woning weten? Laat dan je huis taxeren.

Hoe weet ik de WOZ-waarde van mijn huis?

De WOZ-waarde van je eigen woning kun je opvragen bij de gemeente of inzien via de website MijnOverheid. In het taxatieverslag staat hoe de gemeente de WOZ-waarde precies vaststelt. Dit verslag zit vaak als bijlage bij de WOZ-beschikking of kun je bij de gemeente opvragen.

WOZ-waarde vergelijken

Wil je de WOZ-waarde van je huis vergelijken met die van andere woningen? Kijk dan op het WOZ-waardeloket. Hier vind je de woningen waarvan de WOZ-waarde is vastgesteld in gemeenten die zijn aangesloten bij het WOZ-waardeloket. De waarde van onroerende zaken is voor iedereen openbaar. Iedere gemeente moet zijn WOZ-waarden openbaar maken, ook wanneer zij nog niet zijn aangesloten bij het WOZ-waardeloket.

Is de WOZ-waarde interessant als je al een hypotheek hebt?

Ja, dat kan interessant zijn wanneer uit de WOZ-waarde blijkt dat je huis in waarde is gestegen. Als je een hypotheek zonder NHG hebt, zou je dan wel eens in een lagere tariefgroep terecht kunnen komen! En dus ook minder rente gaan betalen. De regels verschillen per geldverstrekker. Obvion accepteert geen WOZ-waarde.

Bezwaar maken?

Wil je bezwaar maken tegen de WOZ-waarde op de WOZ-beschikking omdat je denkt dat de waarde te hoog is ingeschat? Dat kan. Hoe je precies bezwaar indient bij de gemeente, lees je in de bijsluiter van de WOZ-beschikking. Vaak kan dat via de website van de gemeente, met gebruik van je DigiD. Let op: bezwaar kun je indienen binnen zes weken na de datum die op het aanslagbiljet staat.