Afbeelding-financien-en-hypotheek

Jouw financiën

Kijk naar wat financieel wél kan, vaak is meer mogelijk dan je denkt.

Vragen over berekening boete bij vervroegde aflossing

Vanaf 14 juli 2016 gelden er in Nederland nieuwe regels voor de berekening van de vergoeding bij extra aflossen op een hypotheek. Naar aanleiding daarvan heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) op 20 maart 2017 een aantal uitgangspunten benoemd in haar AFM Leidraad. Deze uitgangspunten maken duidelijk hoe geldverstrekkers de vergoeding bij extra aflossen moeten berekenen.

Ook Obvion past haar berekening van vergoedingen voor extra aflossen en het afkopen van de hypotheekrente aan.

Obvion past de nieuwe rekenmethode toe op vergoedingen die zij in rekening brengt bij extra aflossen op de hypotheek en het afkopen van de hypotheekrente.

De nieuwe regels gelden in Nederland vanaf 14 juli 2016. Naar aanleiding daarvan heeft de AFM op 20 maart 2017 haar AFM Leidraad gepubliceerd.

Na aanpassing van onze systemen maken we vanaf 10 september 2017 gebruik van de nieuwe rekenmethode volgens de AFM Leidraad.

Op obvion.nl/vergoeding vind je per hypotheekvorm een toelichting op de manier waarop wij de vergoeding voor extra aflossen en het afkopen van de hypotheekrente berekenen.

We gaan een herberekening maken voor alle vergoedingen die berekend zijn op basis van de oude rekenmethode. We berekenen jouw vergoeding dan opnieuw als jij in deze periode:

 • een extra aflossing op je hypotheek hebt gedaan
 • je hypotheekrente hebt afgekocht terwijl de resterende rentevaste periode nog niet was afgelopen

We zijn gestart met de herberekening van vergoedingen. We herrekenen niet alle vergoedingen tegelijkertijd, maar in fases. Als we jouw betaalde vergoeding opnieuw berekenen, dan sturen we je daar een brief over. Je hoeft hiervoor zelf niets te doen.

Blijkt dat je meer betaald hebt dan zou moeten op basis van de nieuwe rekenmethode? Dan krijg je het verschil van ons terug. Ook vergoeden wij de wettelijke rente over dit bedrag.

 • Hoe betalen jullie het bedrag aan compensatie terug?
  We storten het bedrag dat je als compensatie krijgt in de loop van 2017 terug op je rekening. We sturen je daarover een bericht .
 • Wat zijn de gevolgen voor je belastingaangifte als je een compensatie krijgt?
  Als je deze vergoeding in jouw aangifte Inkomstenbelasting 2016 hebt afgetrokken, moet je het bedrag dat je van ons als compensatie krijgt, aangeven in jouw aangifte Inkomstenbelasting 2017.

  Heb je jouw vergoeding in 2017 betaald voor een box 1-lening en ontvang je in 2017 de compensatie? Dan mag je in jouw aangifte inkomstenbelasting 2017 alleen de vergoeding in aftrek brengen die je daadwerkelijk hebt betaald. Het bedrag dat je in aftrek mag brengen, staat op jouw saldo opgave van 2017. Deze saldo opgave kun je in 2018 gebruiken voor de aangifte Inkomstenbelasting 2017
 • Kun je het bedrag dat je als compensatie krijgt ook automatisch aflossen op je hypotheek?
  Je kunt het bedrag dat je als compensatie krijgt niet automatisch aflossen op je hypotheek. Nadat je de compensatie van ons hebt ontvangen kun je dit bedrag wel alsnog aflossen op een leningdeel naar keuze. Dat werkt hetzelfde als een reguliere extra aflossing.

Als bij herberekening van de vergoeding blijkt dat je een hogere vergoeding zou moeten betalen op basis van de nieuwe rekenmethode hoef je het verschil niet aan ons terug te betalen.

Voor vergoedingen die betaald zijn vóór 14 juli 2016 heeft de aanpassing van de berekening van de vergoeding bij extra aflossen of het afkopen van de hypotheekrente van een hypotheek geen consequenties.

De AFM Leidraad heeft alleen gevolgen voor vergoedingen die betaald zijn op of na 14 juli 2016. Als je vóór 14 juli 2016 een vergoeding hebt betaald is deze berekend op basis van de afspraken die Obvion met jou maakte in het hypotheekcontract.

Op de pagina 'Boete - vergoeding voor vervroegd aflossen hypotheek' leggen we uit hoe we de vergoeding berekenen.