70% Nederlanders verwacht komende twee jaar stabilisatie of prijsstijging woningen


Heerlen, 4 april 2014 - Bijna 70% van de Nederlanders verwacht de komende twee jaar stabilisatie of een prijsstijging op de woningmarkt. De verwachte prijsstijging bedraagt 3,5%. In stedelijk gebied is de verwachte prijsstijging 33% hoger dan in landelijk gebied. Ook hebben de huidige regels voor woninghypotheken een belemmerend effect op de mobiliteit van de woningmarkt.

Multiscope ondervroeg in opdracht van Obvion ruim 1000 Nederlanders naar hun bevindingen en ervaringen van de woningmarkt. Bijna een kwart van de respondenten ervaart de aangescherpte regels rond de hypotheekrenteaftrek als belemmerend bij de aankoop van een nieuwe woning. Door de aangescherpte regels voor het maximale hypothecaire krediet moeten consumenten vaker eigen geld meebrengen. Bijna 40% ziet dit als een struikelblok.

Ronald Touwslager, Directie-Voorzitter Obvion: “Het algemene beeld herkennen we. We zien dat de markt langzaamaan weer aantrekt en het consumentenvertrouwen toeneemt. Dat krijgen we ook terug van de adviseurs met wie we samenwerken. In de aangescherpte regelgeving lijkt sprake van een overgangsperiode, van optimaal profiteren van fiscale aftrek door schulden te maken naar meer sparen vooraf. Ik denk dat voor de korte termijn geldt dat vooral de restschuldproblematiek belemmerend werkt voor de mobiliteit op de woningmarkt.”

<b>Stad versus platteland</b>
Stadsbewoners zijn optimistischer over de waardestijging dan mensen op het platteland. Respondenten uit de stad verwachten 33% meer waardegroei ten opzichte van respondenten die wonen in landelijk gebied. Touwslager: ‘In stedelijk gebied is sowieso meer vraag naar woningen en vindt er meer herstructurering plaats. Doordat steden een nieuw karakter krijgen kunnen de woningprijzen daar dan ook sneller stijgen.’