Een 10 voor ons risico-opslagenbeleid

In het jaarlijkse onderzoek van de Consumentenbond naar het risico-opslagenbeleid van hypotheekverstrekkers, scoren wij een 10! We kregen deze maximale score omdat wij automatisch de hypotheekrente aanpassen wanneer je in een lagere risicoklasse terecht komt doordat je hypotheekschuld daalt.

Lees alles over onze automatische rentedaling

Het uiteindelijke doel dat de Consumentenbond met dit onderzoek wil bereiken is om consumenten te behoeden voor onnodig hoge hypotheeklasten. Zij pleiten ervoor dat alle hypotheekverstrekkers, net als Obvion, zelf het initiatief nemen om de rente aan te passen en dat niet bij de consument te leggen. Hiervoor overhandigden ze in 2017 een Leidraad aan de Vereniging van banken.