Incasso maandtermijn december bij u mislukt?

Als gevolg van Europese richtlijnen (SEPA) zijn er veranderingen in de maandelijkse incasso opgetreden. Deze veranderingen leiden er mogelijk toe dat incasso’s niet zijn gelukt. 

Gevolgen voor de incasso
U heeft misschien gemerkt dat Obvion de maandtermijn niet heeft kunnen incasseren. Dat is mogelijk het gevolg van onvoldoende saldo dat op dat moment op uw rekening stond. Waar in het verleden in dat geval op latere tijdstippen nogmaals werd geprobeerd om te incasseren, gebeurt dit bij sommige banken tegenwoordig niet meer.

Wat kunt u doen?
Wij vragen u de maandtermijn alsnog naar ons over te boeken. Dit kan door de verschuldigde maandtermijn onder vermelding van ‘maandtermijn december’ en uw hypotheeknummer over te boeken naar NL19 RABO 0192 3344 17.

Let op
Mogelijk ontvangt u een brief waarin staat dat de maandtermijn niet betaald is. Dit is een brief die automatisch wordt verstuurd. Als u de maandtermijn van december al zelf heeft betaald, kunt u deze brief als niet verstuurd beschouwen.

Wij bieden u onze welgemeende excuses aan voor het ontstane ongemak.

Nadere communicatie volgt
Nadere toelichting met betrekking tot de gevolgen van de nieuwe Europese richtlijnen (SEPA) volgt op een later tijdstip o.a. op Obvion.nl.

Vragen?
Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen? 
Bel dan met ons Service Centrum: 088 1470 200

Voor verdere uitleg over incasso’s en momenten van bijschrijven en afschrijven verwijzen wij naar uw bank.