Miljoenennota – Woningmarkt gediend met rust

Boer en Croon (dienstverlener op het gebied van consulting, corporate finance en management) heeft aan 6 direct betrokkenen gevraagd welk cijfer zij de Miljoenennota geven. Ook aan Ronald Touwslager, directeur van Obvion.

Touwslager: een 9 voor de Miljoenennota op gebied van de woningmarkt

De maatregelen op het punt van de woningmarkt zijn volgens Touwslager marginaal. Daarom geeft hij ook een 9 aan deze nota; omdat het kabinet de woningmarkt niet verstoort met allerlei beleidsaanpassingen. Het woonakkoord speelt een beperkte rol. Prima, Touwslager is allang blij dat ze niet opnieuw ingrijpen: ‘Het positieve dat ik van deze Miljoenennota kan zeggen is dat het Kabinet niets doet.’

‘Belastingvrij schenken wordt verdubbeld, mits besteed aan de aanschaf of aflossing van een woning. Daarmee dring je de hoge woningschuld in ons land terug. Dat is goed. Maar de groep die dit betreft is relatief klein. Een specifiek punt dat aandacht behoeft en in deze nota niet heeft gekregen, is de restschuld problematiek. Ruim 1 miljoen huishoudens staat onder water. Dat gaat op den duur iets betekenen voor de mobiliteit op de arbeidsmarkt, wat de economie weer kan gaan raken. Dat zou de volgende crisis kunnen zijn. Tegelijkertijd ben ik er geen voorstander van om ongebreideld de restschuld mee te financieren. We zijn juist bezig om de schuldenlast naar beneden te schroeven. De les van deze crisis is: huizenprijzen stijgen niet automatisch en pensioenen zijn niet waardevast. Dus als de Nationale Hypotheek Garantie de restschuld wil meefinancieren, dan graag onder strikte voorwaarden. Bijvoorbeeld alleen als iemand voor zijn werk moet verhuizen.’