Nieuwe rekenmethode berekenen boete vervroegd aflossen hypotheek

Op 20 maart 2017 heeft de Autoriteit Financiële Markten een aantal uitgangspunten benoemd voor de berekening van de boete (ofwel vergoeding) bij vervroegd aflossen van een hypotheek. Dat heeft ook gevolgen voor de manier waarop wij de vergoeding berekenen.

Vanaf 10 september 2017 gebruiken we de nieuwe rekenmethode volgens de AFM Leidraad. Meer weten?

Lees hoe wij de boete berekenen

Heb je op of na 14 juli 2016 een vergoeding betaald volgens de oude rekenmethode? Dan gaan we een herberekening doen. Je hoeft hier zelf geen actie voor te ondernemen. Meer weten?

Lees de Vragen over berekening boete bij vervroegde aflossing