Obvion genoemd in de media

Op 24 april j.l. overhandigde de Consumentenbond een leidraad risico-opslag aan de Nederlandse Vereniging van Banken. Afgelopen weekend besteedden een aantal media hier aandacht aan. Ook Obvion is hierin genoemd.

We vinden het belangrijk je goed te informeren en in de juiste context. Hieronder zetten we de berichtgeving en de vertaling van de thema’s voor je op een rij.

Deze twee onderwerpen zijn besproken in de media:

  • het automatisch verlagen van de risico-opslag
  • het salderen van het opgebouwd spaarkapitaal zodat klanten in een lagere risico-opslag komen.

Automatisch verlagen risico-opslag

Welk beeld schetsen de media?

De Consumentenbond schetst in haar leidraad risico-opslag dat ondanks aangescherpte regelgeving er nog te veel verschil is in de manier waarop de risico-opslag wordt uitgevoerd. Volgens de Consumentenbond verhogen banken de rente op hypotheken in de regel met een opslag als de hypotheek hoger is dan 60% van de woningwaarde. Dat doen banken om het risico af te dekken dat ze bij een gedwongen verkoop niet het totale hypotheekbedrag terugkrijgen.

Om te bepalen hoe hoog de risico-opslag is, hanteren banken verschillende risicoklassen. De opslag wordt hoger als het geleende bedrag hoger is ten opzichte van de waarde van de woning. Bedraagt de hypotheek bijvoorbeeld meer dan 100% van de woningwaarde dan rekent de bank een hogere risico-opslag dan wanneer de hypotheek 80% bedraagt van de woningwaarde. De percentages en klassen zijn niet bij iedere bank hetzelfde.

Wat doet Obvion?

Wij passen automatisch je hypotheekrente aan als je in een lagere tariefgroep (risicoklasse) terecht komt doordat je hypotheekschuld daalt. Vanaf 24 april 2017 zijn we van 4 naar 6 tariefgroepen gegaan. Dat betekent dat je sneller naar een lagere tariefgroep zakt als je hypotheekschuld daalt. Je krijgt dan een lagere tariefopslag (risico-opslag). We passen de rente direct aan en dus niet pas aan het einde van de rentevaste periode.

We passen ook de rente aan als je kunt aantonen dat je woning in waarde is gestegen en je daardoor in een lagere tariefgroep terecht komt.

Salderen opgebouwd spaarkapitaal

Wat schetst de leidraad?

De leidraad risico-opslag van de Consumentenbond geeft aan dat bij de aanwezigheid van een Spaarrekening Eigen Woning of Kapitaalverzekering Eigen Woning de banken uit zouden moeten gaan van de nettoschuld, waarbij de reeds opgebouwde waarde voor 100% in mindering wordt gebracht op de openstaande hypotheekschuld. Daardoor kunnen klanten in een lagere risicoklasse terecht komen. Volgens de Consumentenbond doen veel banken dit nu niet.

Wat doet Obvion?

De leidraad is bij Obvion onder de aandacht. Het klopt dat wij bij de spaarhypotheken het opgebouwde spaarkapitaal niet meenemen bij de bepaling van de tariefgroep van de hypotheek. Dit is ook niet voor alle klanten gunstig.

Bij een (bank)spaarhypotheek zijn de hypotheekrente en de spaarrente namelijk aan elkaar gekoppeld. Een lagere hypotheekrente betekent minder rentelasten betalen. Maar een lagere spaarrente betekent dat je minder rente krijgt over het opgebouwde kapitaal. Hierdoor kan je maandelijkse inleg stijgen.

We willen de voor- en nadelen voor onze klanten graag goed uitwerken en ons beleid op dit punt heroverwegen. Zodra er nieuwe ontwikkelingen te melden zijn, komen we daarop terug.

Vergoedingsrente bij vervroegde aflossing

Vanavond (15 mei) wordt er in het programma Tros Radar aandacht besteed aan de vergoedingsrente bij vervroegde aflossing. Vergelijkingssite Ikbenfrits.nl heeft in opdracht van de Consumentenbond onderzoek gedaan naar de vergoeding voor vervroegde aflossing van een hypotheek.

Zij hebben meer dan 200 aflosnota's van 20 verschillende hypotheekverstrekkers nagerekend. Hun constatering is dat er banken zijn die de AFM leidraad gebruiken om hun boeteberekening juist te verslechteren voor annuïteiten hypotheken, terwijl de AFM vindt dat banken tenminste de contante waarde methode moeten aanhouden. In de uitzending van vanavond worden de onderzoeksresultaten besproken.

Wat doet Obvion?

Wij onderschrijven het belang van een uniforme en transparante berekeningswijze van vergoedingen. De AFM creëert zowel richting klanten als geldverstrekkers duidelijkheid over de wijze waarop de vergoeding bij vervroegd aflossen binnen de wettelijke norm berekend kan worden. Wij committeren ons daarom voor alle aflosvormen aan de Leidraad van de AFM.

Lees ook 6 vragen over berekening boete bij vervroegde aflossing