Regeerakkoord | Maatregelen die jou als huiseigenaar raken

Vorige week is het regeerakkoord gepresenteerd, Rutte III is bijna een feit. Als huiseigenaar krijg je dan te maken met nieuwe maatregelen zoals het versneld afbouwen van de hypotheekrenteaftrek en verlaging van het eigenwoningforfait. Wat betekent dat dan? We leggen je enkele zaken uit.

Versnelde afbouw hypotheekrenteaftrek

Dat maximale aftrekpercentage voor de hypotheekrente gaat vanaf 2020 met 3% per jaar omlaag. Dat betekent dat in 2023 het maximale aftrekpercentage uitkomt op 37%.

Als je een hypotheek hebt, betaal je rente en aflossing. De betaalde hypotheekrente kun je onder voorwaarden aftrekken van je belastbaar inkomen. Hierdoor betaal je minder inkomstenbelasting en is je netto maandlast lager.

Maar je kunt niet alle betaalde hypotheekrente aftrekken, slechts een percentage daarvan. In 2014 is al gestart met het afbouwen van de hypotheekrenteaftrek met 0,5% per jaar. Zo is voor 2017 het maximale tarief waartegen de rente aftrekbaar is 50 %. In 2018 is dat 49,5%. Je merkt dit met name als je in de hoogste belastingschijf zit.

Lager eigenwoningforfait

Het eigenwoningforfait gaat vanaf 2020 omlaag naar 0,6%. Dit is bedoeld als compensatie voor de huiseigenaren die in 2020 minder hypotheekrenteaftrek krijgen.

Het eigenwoningforfait is een fictief inkomen dat je als huiseigenaar moet optellen bij je belastbaar inkomen. Als huiseigenaar betaal je voor het woongenot en de fiscus ziet dit woongenot als een inkomen in natura. De hoogte van het eigenwoningforfait is een percentage van de WOZ-waarde van je woning. Dat is nu meestal 0,75%.

Hypotheek afgelost? Dan ben je duurder uit

De zogeheten ‘Wet Hillen’ wordt stapsgewijs afgeschaft gedurende een periode van 30 jaar. Mensen met geen of een lage hypotheek gaan dat merken in hun portemonnee.

In 2005 is de ‘Wet Hillen’ ingevoerd. De bedoeling van die wet: mensen stimuleren om zoveel mogelijk van hun (vaak aflossingsvrije) hypotheek af te lossen. Het komt er op neer dat je geen eigenwoningforfait hoeft te betalen als dat forfait hoger is dan je hypotheekrenteaftrek.

Het nieuwe kabinet wilt dit voordeel dus stapsgewijs afschaffen. Huiseigenaren die de afgelopen jaren veel hebben afgelost, voelen dit als een straf. Deze voorgenomen maatregel raakt vooral 65-plussers.

Restschuld hypotheek? Renteaftrek vervalt

Per 1 januari 2018 vervalt de renteaftrek voor financiering van de restschuld hypotheek.

Dit heeft het oude kabinet nog bepaald. Het nieuwe kabinet past dit niet aan. Verhuizen met een restschuld wordt hierdoor duurder.

Maximale hypotheek blijft 100% van waarde woning

Vanaf 1 januari 2018 mag je niet meer dan 100% van de waarde van de woning lenen. Ook al zou op basis van je inkomen een hogere hypotheek mogelijk zijn.

De waarde van je huis heeft invloed op de maximale hypotheek die je kunt afsluiten. De afgelopen jaren is de maximale hypotheek op basis van de waarde van je huis al stapsgewijs verlaagd. Het nieuwe kabinet wil niet verder verlagen, het blijft voorlopig 100%. Dat is vooral fijn voor starters die nog niet veel spaargeld hebben.

In 2017 mag je nog maximaal 101% van de waarde van de woning lenen.