Regeling belastingvrije schenking vanaf 2017 ruimer

Goed nieuws voor ouders die kun kind een belastingvrije schenking voor de financiering van een woning willen doen; de regeling wordt vanaf 2017 namelijk weer ruimer. Vanaf 1 januari 2017 mag dit namelijk eenmalig tot een bedrag van € 100.000 (in plaats van het huidige maximum van 53.016 in 2016 c.q. €52.752 in 2015). Dat werd met Prinsjesdag bekend gemaakt.

Wat ook nieuw is, is dat de schenking niet persé aan familieleden hoeft te worden gedaan. Ook niet-familieleden mogen een schenking ontvangen. De verplichte leeftijdgrens van de ontvanger (tussen de 18 en 40 jaar) blijft ongewijzigd.

Huidige schenkingsregeling ook in 2016 van kracht

Tot 2017 blijft de huidige regeling van kracht. Die bepaalt dat een schenking van maximaal € 53.016 in 2016 c.q. €52.752 in 2015 eenmalig vrijgesteld is van belasting indien aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • de schenking wordt gedaan van ouders aan kind;
  • het kind niet jonger is dan 18 jaar en niet ouder dan 40 jaar, of zijn/haar partner jonger is dan 40 jaar;
  • de schenking wordt besteed aan de financiering van de eigen woning, zoals de aankoop van de woning of een aflossing van de eigenwoningschuld. Ook mag de schenking worden gebruikt voor het bekostigen van een dure studie.

Meer weten? Vraag je adviseur om advies of lees meer op de website van de Belastingdienst.