Renteverhoging flexibele rente en overbruggingskrediet per 29 september 2023

Met ingang van 29 september 2023 verhogen wij de volgende tarieven als volgt:

  • Het tarief van onze flexibele rente met +0,25%.
  • Het tarief van ons overbruggingskrediet met +0,15% (waardoor het rentetarief zal uitkomen op 5,65%.)

Check de actuele rentetarieven