Renteverhoging per 10 juli 2017

Obvion verhoogt per 10 juli 2017 het tarief voor hypotheken met een rentevastperiode van: 10, 12, 15 en 20 jaar met 0,2%. Deze verhoging is mede het gevolg van de stijging van de kapitaalmarktrente.

Respijttermijn nieuwe aanvragen

Voor nieuwe aanvragen of verhogingen die wij uiterlijk woensdag 12 juli 2017 vóór 24.00 uur ontvangen, geldt het oude lagere rentetarief.

Respijttermijn voor klanten met een Obvion Hypotheek

Wij sturen een brief over deze rentewijziging naar klanten met een Obvion Hypotheek die gebruik kunnen maken van de Rentevrijheid en/of Rentekeuzevrijheid faciliteit.

Heb je een brief ontvangen en maak je gebruik van deze faciliteit? Dan moet je het antwoordformulier ondertekenen en naar Obvion terugsturen. Dit formulier moet uiterlijk donderdag 13 juli 2017 vóór 24.00 uur door ons ontvangen zijn.

Let op: Rentevrijheid en Rentekeuzevrijheid geldt niet als je een Obvion Basis Hypotheek of een Obvion Compact Hypotheek hebt.

Ga naar onze actuele rentetarievenLet op: Heb je vóór 10 juli 2017 een verzoek bij ons ingediend, bijvoorbeeld voor het vastzetten van je rente of het omzetten van je hypotheek? Dan gebruiken wij bij de berekening van dit verzoek standaard de rente vóór 10 juli 2017.