Renteverhoging per 13 mei 2015

Obvion verhoogt per 13 mei 2015 het tarief voor hypotheken met een rentevaste periode van 10 t/m 15 jaar met 0,2%. Deze verhoging is mede het gevolg van de stijging van de kapitaalmarktrente.

Ga naar onze actuele rentetarieven