Renteverhoging per 20 juli 2015

Obvion verhoogt per 20 juli 2015 het tarief voor hypotheken met een rentevaste periode van 12 t/m 20 jaar met 0,1%. Deze verhoging is mede het gevolg van de stijging van de kapitaalmarktrente.

Let op: heeft u vóór maandag 20 juli 2015 een verzoek bij ons ingediend, bijvoorbeeld voor het vastzetten van uw rente of het omzetten van uw hypotheek? Dan hanteren wij bij de berekening van dit verzoek standaard de rente van vóór maandag 20 juli 2015.

Ga naar onze actuele rentetarieven