Renteverlaging per 2 maart 2017

Wij verlagen het tarief voor hypotheken met een rentevastperiode van
5 jaar tot en met 20 jaar met 0,05%.

Ga naar onze actuele rentetarievenLet op: Heb je vóór 2 maart 2017 een verzoek bij ons ingediend, bijvoorbeeld voor het vastzetten van je rente of het omzetten van je hypotheek? Dan gebruiken wij bij de berekening van dit verzoek standaard de rente vóór 2 maart 2017.