Verlaging NHG-grens per 1 juli 2014

In de praktijk betekent dit dat u een Nationale Hypotheek Garantie krijgt, als de koopsom van de woning niet hoger is dan € 254.800. Het bedrag in de praktijk is lager, omdat u rekening moet houden met bijkomende kosten. Denk hierbij aan overdrachtsbelasting en kosten voor de notaris.

Als u een hypotheek afsluit, leent u geld. Over het aflossen hiervan maakt u afspraken met de geldverstrekker. Met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) beperkt u de risico’s en profiteert u van een lagere rente.

Om de huizenmarkt te ondersteunen zijn er de afgelopen jaren meerdere maatregelen getroffen om het aantrekkelijker te maken om een huis te kopen. Eén van de maatregelen was het verhogen van de NHG-grens. Door de daling van de NHG-grens komen minder mensen in aanmerking voor de garantie.