Vijf sterren van MoneyView

Onze Compact Hypotheek heeft voor het onderdeel ‘prijs’ de maximale score gekregen van MoneyView voor de annuïteitenhypotheek.

Een mooie opsteker waar we erg blij mee zijn.

Bij de beoordeling is niet alleen naar de aanvangsrente gekeken, maar ook naar looptijdrente. Looptijdrente is de gemiddelde rente tijdens de gehele looptijd van de hypotheek zonder NHG waarbij wordt gekeken naar het vervallen van een tariefopslag als de hypotheekschuld daalt. Heb je een rentevaste periode korter dan 30 jaar? Dan wordt voor het berekenen van de looptijdrente uitgegaan van het rentepercentage dat hoort bij je eerste rentevaste periode. Je adviseur kan je er meer over vertellen.

Aanvangsrente versus looptijdrente

Hoe kan looptijdrente voordeliger zijn dan aanvangsrente? Dat heeft te maken met de verhouding tussen de hypotheekschuld en de marktwaarde van je woning. Want bij een hypotheek zonder NHG bepaalt die verhouding in welke tariefgroep je valt. En daarmee hoeveel rente je betaalt.

Met een annuÏteitenhypotheek zonder NHG los je maandelijks af. Je hypotheekschuld daalt. Kom je hierdoor in een lagere tariefgroep terecht? Dan gaat je rentetarief omlaag. Hierdoor kan de looptijdrente voordeliger zijn. Vraag ernaar bij je adviseur.

Automatisch aanpassen rente bij lagere hypotheekschuld

Een belangrijk voordeel bij Obvion: bij hypotheken zonder NHG kijken we zelf of de rente tussentijds omlaag kan. Als dat zo is, passen we de rente automatisch aan.

Lees meer over automatisch aanpassen rente door Obvion