Wat betekent de Miljoenennota voor u?

Het kabinet heeft in de Miljoenennota gekozen om de woningmarkt zo min mogelijk te verstoren met allerlei beleidsaanpassingen. Obvion juicht dit toe. Wel is er op Prinsjesdag een aantal maatregelen aangekondigd die voor u mogelijk interessant zijn. Wij brengen u hiervan graag op de hoogte.

Belastingvrije schenking tot € 100.000,-

Vanaf 1 oktober 2013 mogen Nederlanders tot € 100.000,- belastingvrij schenken voor de aankoop van een huis, verbouwing of aflossingen van de hypotheek. 

Tijdelijke maatregel
Ouders kunnen op dit moment hun kinderen onder de 40 jaar, 
€ 51.407,- belastingvrij schenken voor de financiering van een eigen woning. Het kabinet wil deze grens verhogen naar € 100.000,- en laat de leeftijdsgrens van 40 jaar los. Ook wordt het voor anderen dan ouders mogelijk om een dergelijke schenking belastingvrij te doen. Het gaat om een tijdelijke maatregel van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015.

Kunt u met een dergelijke schenking uw hypotheek aflossen?
Als u een schenking krijgt, kunt u daarmee de hypotheek verlagen of bijvoorbeeld uw huis opknappen. U kunt een schenking ook gebruiken om een restschuld bij verkoop te voorkomen. Een dergelijke restschuld kan ontstaan als uw huis ‘onder water' staat (dat is het geval als de hypotheek hoger is dan de woningwaarde) en u uw woning wil verkopen.

Neem voordat grotere bedragen geschonken worden, contact op met uw adviseur. Er zijn namelijk ook andere mogelijkheden voor ouders om hun kinderen te helpen met de eigen woning. Uw adviseur kan u meer vertellen over de hierbij behorende voorwaarden en de voor- en nadelen.

Beperking hypotheekrenteaftrek

Vanaf 1 januari 2014 wordt het maximale aftrekpercentage verlaagd van 52% naar 51,5%. Daarna wordt dit percentage (gedurende 28 jaar) elk jaar een half procentpunt verlaagd naar uiteindelijk 38%.

Indien u een inkomen heeft dat in de hoogste belastingschijf valt, leidt dit dus voor u vanaf 2014 al tot hogere netto hypotheeklasten.

Ook Nationale Hypotheek Garantie voor herfinancieren restschuld

Wanneer u uw woning wilt verkopen en uw huis ‘onder water’ staat, kan er een restschuld ontstaan. Verhuizen is dan alleen mogelijk als u deze restschuld kunt meefinancieren in een nieuwe hypotheek. Het kabinet heeft besloten om het mogelijk te maken om ook Nationale Hypotheek Garantie (NHG) te krijgen voor het financieren van (een deel van) de restschuld.

Overige maatregelen met betrekking tot de eigen woning

  • De overdrachtsbelasting werd eerder verlaagd van 6% naar 2%. Deze verlaging wordt nu structureel doorgevoerd. De overdrachtsbelasting blijft dus 2%.
  • Het maximaal te lenen bedrag met NHG wordt stapsgewijs verder afgebouwd tot € 225.000,- per 1 juli 2016. Het uitgangspunt in de toekomst is om het maximaal te lenen bedrag met NHG te koppelen aan de gemiddelde woningprijs.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de gevolgen van deze maatregelen voor uw persoonlijke situatie? Neem dan contact op met uw adviseur.