Disclaimer

Dit portal is eigendom van Obvion N.V. (hierna te noemen “Obvion”). Obvion heeft de verstrekte informatie op de portal zorgvuldig samengesteld en maakt daarbij ook gebruik van andere bronnen en leveranciers. Voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie kan echter niet worden ingestaan. Obvion aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van dit portal en de daarop/daardoor verstrekte informatie.

De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Je bent verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie en moet daarbij de aanwijzingen van Obvion over het gebruik opvolgen. Je mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden, anders dan ten behoeve van het verlenen van de financiële diensten die op de portal worden aangeboden.

Berekeningen op de portal zijn uitsluitend indicatief en kunnen aan wijziging onderhevig zijn. De informatie op de portal is niet doorslaggevend. De onderliggende contractuele overeenkomst(en) en de daarin vastgelegde informatie zijn bepalend voor de rechten en de plichten die de betrokken partijen hebben.

Alle informatie op dit portal is eigendom van Obvion. Hieronder valt ook de vormgeving, huisstijl en logo’s. Je mag de informatie voor privédoelen gebruiken, onder voorwaarde dat je vermeldt dat je de informatie hebt gevonden op het portal van Obvion en dat je de informatie ongewijzigd laat. Als je de informatie op dit portal wilt gebruiken voor commerciële doeleinden, moet je daarvoor eerst toestemming aan ons vragen.

Het gebruik van de portal geschiedt voor eigen rekening en risico. Obvion en de leveranciers kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor de toegankelijkheid en het gebruik van de gegevens in de portal. Ook als gegevens verloren gaan is er geen aansprakelijkheid aan de zijde van Obvion en de leveranciers.

Lees ook hoe wij omgaan met Privacy en met Cookies.