Veelgestelde vragen over extra aflossen

Een overzicht van vragen en antwoorden over het extra aflossen (terugbetalen) op je lopende hypotheek vind je hieronder.

Op de pagina extra aflossen vind je een stappenplan waarin je kunt zien of je de extra aflossing eerst aan ons moet melden. Of dat je de extra aflossing meteen kunt overmaken.

Per kalenderjaar mag je extra aflossen. Dit is per leningdeel boetevrij tot 20% van de oorspronkelijke hoofdsom van dat leningdeel.

Los je meer dan 20% af? Dan betaal je misschien een boete.

Overweeg je om extra af te lossen? Neem dan contact op met je onafhankelijke adviseur om eventuele gevolgen te bespreken.

Let op: Gelden voor jouw hypotheek Algemene Voorwaarden van vóór 24 april 2017? Dan mag je per kalenderjaar maximaal 20% van het oorspronkelijke hypotheekbedrag boetevrij aflossen op het leningdeel van je keuze..

Elk jaar kun je extra aflossen (terugbetalen) op je hypotheek. Je mag 20% van het Elk jaar kun je extra aflossen (terugbetalen) op je hypotheek. Je mag per leningdeel 20% van de oorspronkelijke hoofdsom van dat leningdeel boetevrij terugbetalen. Los je meer af, dan kan het zijn dat je een boete moet betalen.

Soms kun je een extra aflossing meteen overmaken naar Obvion. Er zijn ook situaties waarbij dat niet kan. Op de pagina 'extra aflossen' vind je een stappenplan waarin je kunt zien wat je wel of niet kunt doen.

Naar stappenplan extra aflossen

Let op: Gelden voor jouw hypotheek Algemene Voorwaarden van vóór 24 april 2017? Dan mag je per kalenderjaar maximaal 20% van het oorspronkelijke hypotheekbedrag boetevrij aflossen op het leningdeel van je keuze.

Via MijnObvion

Extra aflossen gaat eenvoudig door MijnObvion te gebruiken. Je kunt dan direct:
- zien wat je boetevrije aflossingsbedrag per leningdeel is;
- zien wat je nieuwe maandbedrag is;
- het aflossingsbedrag via iDEAL overboeken*;
- een bevestiging ontvangen.

*Soms is betaling via iDEAL niet mogelijk, bijvoorbeeld omdat je meer dan je boetevrije aflossingsbedrag wilt overmaken of omdat je wilt aflossen op een (bank)spaarhypotheek. Dan kun je jouw verzoek toch gewoon via MijnObvion indienen. Wij nemen het dan in behandeling.

Stappenplan extra aflossen

Maak je géén gebruik van MijnObvion? In het Stappenplan extra aflossen leggen we je stapsgewijs uit hoe je dan kunt extra aflossen op je hypotheek.

  Nadat wij het extra aflossingsbedrag hebben ontvangen en verwerkt, ontvang je van Obvion een bevestiging. In dit bericht staat ook het nieuwe maandbedrag. En de ingangsdatum van dat nieuwe maandbedrag.

  Obvion past het maandbedrag aan per de eerste van de maand die volgt op de maand waarin het extra aflossingsbedrag is ontvangen en verwerkt.

  Op de pagina 'reactietermijnen' kun je zien hoe lang de gemiddelde reactietermijn is.

  Let op: Rentemiddeling is alleen mogelijk bij de Obvion Hypotheek. En niet bij de Obvion Compact Hypotheek of Obvion Basis Hypotheek.

  Ook dan geldt dat je per kalenderjaar per leningdeel 20% van de oorspronkelijke hoofdsom van dat leningdeel. Los je meer dan 20% af, dan betaal je hiervoor misschien een boete.

  Let op: Gelden voor jouw hypotheek Algemene Voorwaarden van vóór 24 april 2017? Dan mag je per kalenderjaar maximaal 20% van het oorspronkelijke hypotheekbedrag boetevrij aflossen op het leningdeel van je keuze.

  Wanneer je extra aflost binnen 24 maanden na de tussentijdse rentemiddeling, dan rekenen we met de contractrente van vóór de rentemiddeling voor de berekening van de hoogte van de mogelijke boete.

  Waarom rekent Obvion met de contractrente van vóór de rentemiddeling?
  Dit doen wij om misbruik van rentemiddeling, gericht op het verlagen van een boete bij vervroegde aflossing, tegen te gaan.

  Ja, dat gaan we doen voor onze klanten die op of na 14 juli 2016 hun:

  • hypotheek (gedeeltelijk) vervroegd afgelost hebben en hiervoor een vergoeding betaalden.
  • hypotheekrente hebben aangepast terwijl de lopende rentevaste periode nog niet was afgelopen en hiervoor een vergoeding betaalden. De datum van omzetting is daarbij bepalend voor de vraag of de door jou betaalde vergoeding wordt meegenomen in de herberekening.

  Lees meer details over vergoeding betaalde boete

  Persoonlijk advies

  Overweeg je om extra af te lossen? Neem dan contact op met je onafhankelijke adviseur om eventuele gevolgen te bespreken.

  Meer weten over extra aflossen? Bekijk dan de pagina over extra aflossen.