Veelgestelde vragen over bouwen en verbouwen

Op deze pagina vind je een overzicht van veelgestelde vragen over verschillende zaken die te maken hebben met (ver)bouwen. We hebben ze per onderwerp gebundeld.

Bouwdepot

Een bouwdepot wordt geopend bij nieuwbouw of bij een verbouwing van je bestaande woning. Bij nieuwbouw is dat het geval als je huis nog niet klaar is. Bij een verbouwing kijken wij naar de huidige waarde van je huis, dus voordat de verbouwing klaar is.

Je kunt er niet zelf voor kiezen om een Obvion Bouwdepot te openen. Obvion bepaalt of er een bouwdepot voor je wordt geopend.

Wil je precies weten wat voor jou geldt? Neem dan contact op met je adviseur.

Vanaf het moment dat je bouwdepot is geopend, mag dit maximaal 2 jaar lopen.

Ja, over het saldo van je bouwdepot krijg je rentevergoeding. Deze rentevergoeding is 1% lager dan de rente die je gemiddeld betaalt over je leningdelen.

Wij schrijven de rentevergoeding bij op het saldo van het bouwdepot. Je ontvangt maandelijks een overzicht van je bouwdepot. Hierop vind je ook de rentevergoeding terug..

Soms blijft er geld over op het bouwdepot. Ook als de opleveringsfactuur en de meerwerkkosten al betaald zijn. Of alle facturen van de verbouwing volgens de opgegeven verbouwingsspecificatie.

Als er geld overblijft op je bouwdepot nadat de verbouwing gereed is, dan wordt met het restant saldo een extra boetevrije aflossing op je lening gedaan. Je geeft hierbij zelf aan op welk leningdeel de extra aflossing moet plaatsvinden.

Nee, de rentevergoeding wordt bijgeschreven bij het saldo van het bouwdepot en kan niet worden verrekend met de maandtermijn.

Bij nieuwbouw: verrekenen rente

Bij nieuwbouw verrekenen wij de rentevergoeding over het tegoed in het bouwdepot met de te betalen rente voor de hypotheek.

Tijdens de looptijd van het bouwdepot bestaat het bedrag aan rente uit:

 • Te betalen rente voor de lening
 • Te ontvangen rentevergoeding over het saldo in het bouwdepot

De te ontvangen rentevergoeding brengen wij maandelijks achteraf in mindering op de te betalen rente voor de lening. De opgebouwde rente van oktober verrekenen wij dus met de maandtermijn van november.

Let op: Hoe meer je opneemt uit het bouwdepot, hoe minder rentevergoeding je ontvangt. Omdat we dan minder rentevergoeding verrekenen, stijgt het totale maandbedrag dat we incasseren.

Wil je liever dat we het maandbedrag niet verrekenen met de rentevergoeding uit het bouwdepot? Of wil je het totale maandbedrag uit het bouwdepot betalen? Dan is dit nog steeds mogelijk. Vraag ernaar bij je adviseur.


Kijk hier voor meer informatie over een bouwdepot

Factuurbetalingen

De betaling van facturen kun je eenvoudig regelen via MijnObvion. Je hoeft alleen de door jou 'voor akkoord met uitbetaling' getekende kopie factuur te uploaden. Wij regelen de rest.
Bewaar de originele facturen thuis zolang je een bouwdepot hebt.

Inloggen bij MijnObvion


  TIP
  Heb je nog geen account? Vraag dan direct een MijnObvion account aan.

  Wil je geen account voor MijnObvion? Gebruik dan het declaratieformulier
  Houd er rekening mee dat de doorlooptijd voor het uitbetalen van facturen dan langer kan zijn.

  De facturen moeten overeenstemmen met het bij de leningaanvraag geaccordeerde verbouwingsplan, taxatierapport of koop-/aanneemovereenkomst.

  Verder moet een factuur:

  • Op jouw naam staan;
  • Voorzien zijn van een bedrijfslogo met, voorgedrukt, de volledige bedrijfsgegevens, het inschrijvingsnummer in de registers van de Kamer van Koophandel en het BTW-nummer;
  • Voorzien zijn van een specificatie van de aangekochte goederen of de verrichte werkzaamheden. Als specificatie kun je ook de bijbehorende offerte of aanneemovereenkomst als bijlage meesturen.

  Aandachtspunten:

  • Een factuur is noodzakelijk. Obvion betaalt niet uit als er alleen een offerte is toegevoegd.
  • Als er een orderbevestiging wordt ingestuurd, betalen wij alleen uit aan de aannemer of het bedrijf.
  • De aankopen moeten conform de verbouwingsspecificatie zijn. Bovendien moeten ze waardevermeerderend zijn.

  Een factuur die niet aan bovenstaande eisen voldoet, kunnen wij niet in behandeling nemen.

  Houd bij het insturen van de facturen rekening met een verwerkingstermijn, onze actuele termijnen vind je in dit overzicht. Als de declaraties aan de gestelde voorwaarden voldoen, gaan wij over tot uitbetaling. Het geld kan dan nog enkele dagen onderweg zijn.

  Als de declaraties niet voldoen aan de gestelde voorwaarden, krijg je van ons uiteraard bericht. Per telefoon, post of e-mail.

  Voor vragen over de uitbetaling kun je met ons bellen: 088 1470 200.

  Wij kunnen buitenlandse bedrijven niet voldoende controleren zoals we dat bij Nederlandse bedrijven doen. Daarom betalen wij, voor jouw veiligheid, geen facturen rechtstreeks aan buitenlandse bedrijven uit.

  Kies je toch voor een buitenlands bedrijf? Dan betalen wij de factuur op jouw IBAN-rekening uit.

  Let op: De facturen moeten in het Nederlands, Engels of Duits zijn opgesteld. Het factuurbedrag moet in euro’s zijn vermeld.

  Oplevering nieuwbouwwoning

  Nadat je de hypotheekakte bij de notaris hebt getekend, start de betaling. Het maakt dus niet uit of je al in het huis woont of niet.

  Het kan zijn dat je hierdoor mogelijk met dubbele lasten kampt: die van je huidige woning en de nieuwe woning. Wil je dat liever niet? Het is mogelijk om de maandbedragen tijdens de bouwfase mee te financieren. Hier zijn uiteraard wel voorwaarden aan verbonden. Je betaalt deze dan uit het bouwdepot.

  Stuur via MijnObvion zo snel mogelijk een ondertekende kopie van de opleveringsfactuur met opleveringsdatum. Dan zorgen wij dat de opleveringsfactuur op tijd wordt betaald.

  Houd wel rekening met een verwerkingstermijn. De actuele termijnen vind je op de pagina reactietermijnen.

  Inloggen MijnObvion

  TIP Heb je nog geen account? Vraag dan snel een MijnObvion account aan!

  Maak je gebruik van de 5%-regeling? Vermeld dit dan op de opleveringsfactuur. Vermeld ook de naam en de IBAN-rekening van de notaris aan wie wij het bedrag moeten overmaken.

  Wil je geen account voor MijnObvion? Stuur ons dan zo snel mogelijk een ondertekende kopie van de opleveringsfactuur met opleveringsdatum én het ondertekende declaratieformulier

   Houd er rekening mee dat de doorlooptijd voor het verwerken van de opleveringsnota langer kan zijn.

   Met de 5%-regeling regel je dat de aannemer je nieuwbouwwoning op tijd en zonder gebreken oplevert. Je betaalt de laatste 5% van de aanneemsom niet aan de aannemer, maar aan de notaris. De notaris bewaart dit geld. De aannemer heeft zo de zekerheid dat je kunt betalen. Maar hij krijgt het geld pas als het werk echt af is.

   Uiterlijk op de opleveringsdatum van je woning betaal je:

   • de laatste aanneemtermijn (dit is 10% van de aanneemsom). De helft van deze termijn (5%) betaal je aan de aannemer. De andere helft (ook 5%) betaal je aan de notaris. Hij bewaart dit geld.
   • de eventuele meerwerkfacturen.

   Drie maanden na de oplevering betaalt de notaris de laatste 5% aan de aannemer. Voorwaarde is wel dat de aannemer in die tijd alle eventuele gebreken hersteld heeft. Zijn de gebreken niet hersteld? Dan laat je dat schriftelijk weten aan de notaris. Hij wacht dan met het betalen van de aannemer.

   Dan kan het overbruggingskrediet van Obvion een oplossing zijn. Hiermee leen je tijdelijk het bedrag dat je tekort komt om je nieuwe woning te betalen. Je kunt alleen een overbruggingskrediet aanvragen als je ook een hypotheek bij Obvion afsluit.

   Je hebt per maand wel hogere woonlasten. Die van je nieuwe woning, je oude woning en het overbruggingskrediet. Dit duurt totdat je het overbruggingskrediet hebt afgelost.

   Meer informatie over het overbruggingskrediet vind je in de ‘Leeswijzer Overbruggingskrediet' op de pagina brochures. Je adviseur kan je ook meer vertellen over het overbruggingskrediet.

   Let op! Als je tijdelijk twee woningen hebt, kan dat fiscale gevolgen hebben. Informeer ernaar bij je adviseur.