Hoe wil jij wonen? Obvion maakt jouw mogelijkheden inzichtelijk.

6 vragen over berekening boete bij vervroegde aflossing

De nieuwe richtlijnen van de AFM zijn voor ons een reden om onze berekening van de boete (ofwel vergoeding) bij vervroegde aflossing of bij het wijzigen van de hypotheek aan te passen. Deze nieuwe manier van rekenen gaat in de loop van 2017 van start en heeft een terugwerkende kracht tot 14 juli 2016. Wat betekent dit nou voor jou? Deze 6 vragen weten we alvast te beantwoorden.

1. Voor wie geldt een herberekening van de betaalde vergoeding?

We gaan een herberekening maken voor al onze klanten die op of na 14 juli 2016 hun:

  • hypotheek (gedeeltelijk) vervroegd afgelost hebben en hiervoor een vergoeding betaalden.
  • hypotheekrente hebben aangepast terwijl de lopende rentevaste periode nog niet was afgelopen en hiervoor een vergoeding betaalden. De datum van omzetting is daarbij bepalend voor de vraag of de door jou betaalde vergoeding wordt meegenomen in de herberekening.

2. Moet ik zelf wat doen om voor een herberekening in aanmerking te komen? 

Nee, dat hoeft niet. Wij her berekenen alle in rekening gebrachte vergoedingen die wij op of na 14 juli 2016 hebben ontvangen. Wij zullen je hierover schriftelijk informeren. Als blijkt dat je volgens de nieuwe berekening teveel betaald hebt, dan krijg je vervolgens het verschil van ons terug.

3. Moet ik bijbetalen als blijkt dat mijn vergoeding op basis van de nieuwe methode te laag was?

Nee, dat hoeft niet. Als bij herberekening blijkt dat je eigenlijk een hogere vergoeding zou moeten betalen, dan zullen we deze niet extra bij je in rekening brengen. 

4. Wanneer en hoe wordt een eventuele compensatie uitbetaald?

In geval van compensatie storten wij het verschil inclusief de wettelijke rente in de loop van 2017 terug op je rekening. Je krijgt hierover vooraf een schriftelijk bericht. 

5. Wat betekent een herberekening voor mijn belastingaangifte van 2016? 

Mocht je een compensatie van ons ontvangen, dan krijg je die in 2017. Dit heeft geen gevolgen voor je belastingaangifte van 2016. Maar bij de belastingaangifte van 2017 moet je het bedrag van de ontvangen compensatie (exclusief de wettelijke rente) wel opgeven.

6. Vanaf wanneer gaat Obvion de vergoeding op de nieuwe manier berekenen?

We zijn druk bezig om onze systemen hiervoor in te richten, maar de exacte datum is vooralsnog niet bekend. We laten dit zo snel mogelijk via onze website weten. Tot die tijd hanteren we de huidige berekening en vindt een eventuele compensatie achteraf plaats.

Wil je meer achtergrond informatie? Lees dan ook het artikel van de AFM.