Aangepast CDD beleid

Verklaring dubbele nationaliteit

Op basis van het nieuwe beleid is het niet noodzakelijk om een verklaring dubbele nationaliteit op te geven. De nationaliteit is namelijk niet leidend in het toekennen van de risico-indicator ‘geografisch’ risico maar kan, bijv. in combinatie met verblijf, verblijf in de afgelopen 3 jaar en/of bepaalde transacties (financiële binding), wel een relevante factor zijn voor verdiepend onderzoek.

Verklaring herkomst eigen middelen

Indien er sprake is van inbreng eigen middelen vragen wij het document ‘Verklaring herkomst eigen middelen’ op. We hebben het grensbedrag van € 1,- bijgesteld naar €25.000,- of meer. Het kan echter wel zo zijn dat we verdiepende vragen en/of aanvullende stukken vragen bij inbreng eigen middelen kleiner dan € 25.000,- als de inbreng vragen oproept door het bij ons bekende klantbeeld. 

Let op! Het is niet nodig om een bankafschrift aan te leveren, wij hebben voldoende aan het document ‘Verklaring herkomst eigen middelen’.

Midden overall land risico

Momenteel is een CDD onderzoek noodzakelijk als er sprake is van verblijf, verblijf in de afgelopen 3 jaar of als er een financiële binding is met een hoog risicoland. In het nieuwe CDD beleid gaan we dit ook doen voor de midden en/of hoog risico landen.

Gebruik Eigenwoningreserve

Het kan zijn dat uw klant overwaarde heeft door de verkoop van zijn of haar woning, maar deze overwaarde niet inbrengt bij het aankopen van een nieuwe woning. Vanuit ons kredietbeleid is het niet meer noodzakelijk dat wij vragen naar het bestedingsdoel, maar vanuit ons CDD beleid kunnen hier wel aanvullende vragen over worden gesteld.