Berekening financieringslast bij vervallen hypotheekrenteaftrek voor u uitgelegd

Als adviseur houdt u rekening met toekomstige wijzigingen in de situatie van uw klant. In uw advies neemt u ook fiscaliteit mee. Wij gaan hier nu ook rekening mee houden.

Vanaf 1 januari 2021 nemen we het vervallen van (het recht op) de hypotheekrenteaftrek namelijk mee in de inkomsten- en lasten toetsing. Dit geldt voor klanten van wie (het recht op) de hypotheekrenteaftrek binnen 10 jaar vanaf datum bindend aanbod vervalt. We doen dan een extra toets om te zien of de klant zijn hypotheeklasten na het vervallen van de hypotheekrenteaftrek kan dragen. Vanaf dat moment valt dit leningdeel immers in box 3 in plaats van box 1. Past de aanvraag op het moment van het vervallen van de hypotheekrenteaftrek niet binnen de reguliere inkomsten- en lasten toetsing, dan toetsen we de betaalbaarheid van de hypotheek op basis van de werkelijke lasten. Is de hypotheek op basis van deze toetsingen niet betaalbaar, dan nemen we contact met u op.  

NHG-dossiers

Bij NHG-dossiers volgen we (vooralsnog) de geldende V&N en toetsen we op basis van de huidige fiscale situatie. Dit geldt ook voor gecombineerde dossiers met een bestaande ZG + een NHG verhoging. In het geval van een NHG lening + een ZG verhoging toetsen we conform Obvion beleid en nemen we de einddatum van de hypotheekrenteaftrek wel mee in de toetsing.

Einddatum hypotheekrenteaftrek belangrijk

Vul altijd en direct bij de aanvraag de juiste einddatum in van het vervallen van (het recht op) de hypotheekrenteaftrek. Dat voorkomt (ook) onnodige vertraging bij het afhandelen van uw aanvraag.

Onze aangepaste manier van toetsen vloeit onder meer voort uit wet- en regelgeving. Daarnaast past het in het kader van onze gezamenlijke (bijzondere) zorgplicht richting onze klant. We monitoren deze werkwijze de komende periode en bepalen daarna of er andere kaders nodig zijn. Zoals u van ons gewend bent, blijven wij, indien mogelijk, naar de individuele casus kijken.

Naar product- en acceptatievoorwaarden