Rentemiddelen of hypotheekrente aanpassen verstandig?

Klanten van Obvion kunnen via MijnObvion zonder tussenkomst van een adviseur een verzoek doen voor rentemiddelen (bij de Obvion Hypotheek) of voor het tussentijds aanpassen van de hypotheekrente.

We willen de klant aan de hand van een aantal algemene vragen (zie onderstaande voorbeelden) bewust maken van de mogelijke gevolgen van hun keuze voor rentemiddelen of het aanpassen van de hypotheekrente.

Geven de antwoorden op de vragen aanleiding om de klant gerichter persoonlijk te adviseren over de wijziging die hij wenst door te voeren? Dan verwijzen we de klant voor verdere informatie en advies altijd naar u, de adviseur. Na deze informatie c.q. waarschuwing kan de klant wel de wijziging zelf aanvragen, we verplichten hiervoor geen advies.

Voorbeelden

Dit zijn enkele algemene vragen voor de klant bij rentemiddelen of tussentijds hypotheekrente aanpassen. Met daarbij de teksten die klant ziet als hij met ja of nee antwoordt:

 • Heeft u inzicht in mogelijke fiscale gevolgen van het aanpassen van de hypotheekrente?
  JA - Goed dat u zich bewust bent van de fiscaliteit. De lagere rente kan namelijk gevolgen hebben voor uw hypotheekrenteaftrek. Twijfelt u? Vraag uw adviseur dan naar de gevolgen voor uw situatie.
  NEE - De lagere rente kan gevolgen hebben voor uw hypotheekrenteaftrek. Vraag uw adviseur naar de gevolgen voor uw situatie.

 • Heeft u gekeken naar andere mogelijkheden om uw hypotheekrente te verlagen?
  JA -Altijd goed om andere opties uit te zoeken. Als u toch nog twijfelt, kunt u bij uw adviseur terecht
  NEE - Op de pagina Obvion.nl/renteverlagen leest u nog andere manieren om de hypotheekrente te verlagen. Misschien passen die beter bij uw situatie. Twijfelt u? Uw adviseur kan u verder helpen.

 • Wenst u advies voordat u rentemiddelen aanvraagt?
  JA -U wenst advies voordat u rentemiddelen aanvraagt. Neem daarvoor contact op met uw adviseur. Obvion geeft géén advies.
  NEE - U heeft nu meer inzicht in de mogelijke gevolgen van rentemiddelen. U wenst geen advies. U kunt rentemiddelen nu aanvragen.