Renteverhoging per 6 juli 2020

Met ingang van 6 juli 2020 verhogen wij de hypotheekrente voor alle hypotheken zonder Nationale Hypotheek Garantie (NHG) met +0,05%.

Voor nieuwe aanvragen die wij uiterlijk 5 juli 2020 vóór 23.59 uur ontvangen, geldt het oude lagere rentetarief.

Daarnaast verlagen we de variabele rentevergoeding voor de bankspaarrekening SpaarGerust met -0,09%.

Duurzaamheid: we zetten een mooie nieuwe stap!

Voor de Obvion Woon Hypotheek hebben wij de tariefgroep >90 t/m 100% MW verruimd naar >90 t/m 106% MW. En niet zomaar! Voor nieuwe aanvragen met een Obvion Woon Hypotheek geldt vanaf 6 juli 2020 geen hoger rentetarief bij een financiering tot en met 106% MW. Zo kunnen deze klanten hun woning verduurzamen zonder dat dit gevolgen heeft voor de hoogte van het rentetarief.

Voor de gewijzigde tariefgroep >106% MW bij de Obvion Woon Hypotheek verhogen wij per 6 juli 2020 de hypotheekrente met in totaal +0,15%.

Check de actuele rentetarieven