Renteverlaging per 4 februari 2020

Met ingang van 4 februari 2020 verlagen wij de rentetarieven voor hypotheken met NHG voor alle rentevaste periodes met - 0,05%.

        Ga naar onze actuele rentetarieven