Verduurzaming verankeren in hypotheekadvies

Vanaf 17 december 2020 werken de eerste twaalf geldverstrekkers met nieuwe informatievelden bij een hypotheekaanvraag. Deze nieuwe informatievelden komen via de HDN decemberrelease beschikbaar.  Hierin geven adviseurs aan of in het adviesgesprek verduurzaming aan de orde is gekomen, of de klant zijn woning gaat verduurzamen en zo ja op welke wijze hij dit financiert.

Door de gestandaardiseerde vastlegging van gegevens ontstaat een beter beeld van verduurzaming in de woningmarkt en kan hier door aanbieders en intermediairs beter op worden ingespeeld. De nieuwe velden zijn ontwikkeld door HDN in samenwerking met het Sectorcollectief Duurzaam Wonen.

De eerste 12 deelnemende geldverstrekkers zijn: Rabobank, Obvion, Vista Hypotheken, ABN AMRO, Florius, MoneYou, Venn, Woonnu, Onderlinge ’s-Gravenhage, Triodos, Reaal en Merius.

Lees het volledige persbericht

Lees ook het artikel op Infinance

Duurzaamheid bij Obvion

Duurzaamheid krijgt bij ons de volle aandacht. We willen klanten stimuleren om nu echt aan de slag te gaan met verduurzaming en energiebesparende maatregelen te nemen.

Lees meer over verduurzamen bij Obvion