Product & beleid

Product & beleid

Onze producten en het beleid binnen handbereik

Fiscale gegevens van de klant: u bent aan zet!

Als adviseur bent u verantwoordelijk voor de inventarisatie van de financiële en fiscale situatie van de klant. Deze fiscale informatie wordt gebruikt voor de toetsing van de aanvraag. We helpen u met enkele tips.

Het aanleveren van correcte informatie is belangrijk zodat de klant niet onverhoopt zijn hypotheekrenteaftrek verliest. Doordat de fiscale looptijd bijvoorbeeld eerder eindigt dan de looptijd van de nieuwe hypotheek óf de klant het afgesproken terugbetaalschema niet volgt.

LET OP!
Obvion voert geen controles uit op de correctheid van de aangeleverde fiscale gegevens. Die verantwoordelijkheid ligt bij u.
We vragen geen recente IB-aangifte meer op om het overgangsrecht te controleren.

Om de aanvraag te kunnen verwerken hebben wij de volgende gegevens nodig:
- Box 1 of Box 3
- Fiscaal regime
- Vaste einddatum ja of nee
- Einddatum hypotheekrenteaftrek

Zorg dat u goed start

Houd er rekening mee dat u steeds goed start! Vraagt u een lening aan voor meerdere klanten? Inventariseer de situatie dan zorgvuldig per persoon. Zodat u (ook in uw adviessoftware) start vanuit een volledig en helder vertrekpunt. Zeker als klanten oversluiten of doorstromen is het van belang dat er per persoon bekeken wordt wat de mogelijkheden zijn.

Op basis van de klantsituatie bepaalt u of u kiest voor een vaste looptijd óf een vaste einddatum. Kiest u voor een vaste einddatum en wijzigt de ingangsdatum van de lening? Dan staat de einddatum van het leningdeel ongewijzigd vast. In uw adviessoftware kunt u aangeven waarvoor u kiest.

Tips

  1. Is de voorgaande hypothecaire geld­lening gestart op basis van het nieuw fiscaal regime (aflossings­schema annuïtair/lineair, maximaal 360 maanden)? Dan staat de fiscale eind­datum van deze klanten al vast. De fiscale eind­datum is de vaste eind­datum. Zet de vaste eind­datum op ‘ja’.
  2. Houd rekening met starters. Wil je een gegarandeerde looptijd van 360 maanden? Zet de vaste eind­datum dan op ‘nee’ en vul de gewenste loop­tijd in maanden in.
  3. Wil de klant de lening hebben terug­betaald bij ingang van de pensioen­datum? Dan kun je de pensioen­datum als vaste eind­datum invullen.
  4. Tenslotte is het verstandig om rekening te houden met de vaste eind­datum van een spaar­polis. Is de spaar­polis direct gekoppeld aan een Spaar­hypotheek en/of wordt de polis fiscaal geruisloos voortgezet? Dan is de eind­datum van de polis bepalend. De vaste eind­datum mag in dat geval niet later eindigen dan de eind­datum van de polis.

Geef de verwachte passeerdatum zo realistisch mogelijk aan ons door. Doordat de maandtermijn in de offerte wordt gebaseerd op de looptijd in maanden, kunnen de lasten stijgen of dalen als u de passeerdatum aanpast.

Verandert de passeerdatum? Informeer ons hierover via servicecentrumteam@obvion.nl vóórdat het bindend aanbod is uitgebracht. Dan kunnen wij deze nog voor u aanpassen in het bindend aanbod. Zo is de klant vooraf geïnformeerd over de correcte maandtermijn.

Heeft de klant eerder al gebruik gemaakt van hypotheekrenteaftrek? Geef dan de einddatum aan waarop de aftrek komt te vervallen.

Heeft de klant nog volledig recht op hypotheekrenteaftrek (in geval van een starter)? Dan hoeft u geen einddatum van hypotheekrenteaftrek door te geven.

afbeelding-voorbeeld-vaste-looptijd

Klik hier voor een groter voorbeeld

Obvion staat voor