Product & beleid

Product & beleid

Onze producten en het beleid binnen handbereik

Product- en acceptatievoorwaarden

Naar onze product- en acceptatievoorwaarden hoeft u niet lang te zoeken. Want die hebben we overzichtelijk voor u verzameld op één pagina.

Acceptatiebeleid

In onze acceptatiegids vindt u uitgebreide informatie over ons acceptatiebeleid.

Download acceptatiegids

Beheerbeleid

Alle beleidszaken in de beheerfase overzichtelijk bij elkaar in één document.

Download beheerbeleid

De product- en acceptatiekaart geeft snel inzicht in de mogelijkheden bij Obvion.

Handig om te weten

De Gedragscode Hypothecaire Financieringen wijzigt per 1 augustus 2020. Dit heeft tot gevolg dat wij ons acceptatiebeleid per 1 augustus op één onderwerp aanpassen: de wijze waarop we de financieringslast van een aflopend krediet (AK) berekenen:

  • Huidige situatie: Wij bepalen de financieringslast van een aflopend krediet op 2% van het geregistreerde leenbedrag. Afwijken op werkelijke last is mogelijk indien dit blijkt uit de kredietovereenkomst (de last uit die overeenkomst wordt dan als financieringslast meegenomen).
  • Nieuwe situatie: Wij bepalen de financieringslast van een aflopend krediet op basis van de contractuele rente en aflossing van de oorspronkelijke kredietsom (werkelijke lasten). De maandlasten worden berekend door het geregistreerde leenbedrag te delen door de looptijd van het krediet.

 Check de acceptatiegids

Per 1 augustus is de mogelijkheid opgenomen om ook voor woningen met Bed & Breakfast een lening te verstrekken. Daarnaast wijzigt de Gedragscode Hypothecaire Financieringen per 1 augustus 2020. Wij passen daarom ons acceptatiebeleid aan op één onderwerp: de wijze waarop we de financieringslast van een aflopend krediet (AK) berekenen. Vanaf 3 augustus rekenen wij ook voor starters en doorstromers, met een LTV van maximaal 60%, automatisch met de waardebepaling van Calcasa.

Check de beleidswijzigingen in onze acceptatiegids.

Als adviseur bent u verantwoordelijk voor de inventarisatie van de financiële en fiscale situatie van de klant.

 We helpen u met enkele tips

In ons (kwaliteits)beleid 'Samenwerken met advieskantoren' beschrijven we de kaders voor het inschakelen van nieuwe kantoren, het monitoren van bestaande kantoren en beëindigen van de samenwerking, met als doel het realiseren van een kwalitatieve samenwerking door ons met aangesloten advieskantoren.

Bekijk het beleid

Goed om te weten is dat we bij elke hypotheekaanvraag handelen vanuit ons Klantintegriteit beleid. Daarbij hebben we uw hulp nodig. Want samen zijn we in staat om een goed beeld van de klant te vormen. En kunnen we in gesprek gaan over de intenties en integriteit van de klant. Twijfelt u aan de klantintegriteit? Dan kunt u dat direct bij de offerteaanvraag al met ons bespreken.

Log in voor de downloads met informatie over Klantintegriteit en lees wat uw én onze rol hierin is.