Product & beleid

Product & beleid

Onze producten en het beleid binnen handbereik

Product- en acceptatievoorwaarden

Naar onze product- en acceptatievoorwaarden hoeft u niet lang te zoeken. Want die hebben we overzichtelijk voor u verzameld op één pagina.

Acceptatiebeleid

Uitgebreide informatie over ons acceptatiebeleid in onze acceptatiegids.

Download acceptatiegids

Beheerbeleid

Alle beleidszaken in de beheerfase overzichtelijk bij elkaar in één document.

Download beheerbeleid

De product- en acceptatiekaart geeft snel inzicht in de mogelijkheden bij Obvion.

Handig om te weten

Per 1 juli 2021 gaan nieuwe richtsnoeren van de European Banking Association (EBA) gelden. Hoe gaat Obvion vanaf 1 juli om met de wijzigingen rondom taxaties? Hieronder hebben we het overzichtelijk bij elkaar gezet.

 • Model taxatierapport woonruimte 2021 - introductie uitgesteld tot 1 oktober 2021
  De NRVT heeft de introductie van het nieuwe model taxatierapport woonruimte 2021 uitgesteld van 1 juli naar 1 oktober 2021. Dat betekent dat het model taxatierapport 2018 voorlopig in gebruik blijft.

 • Desktop taxaties – voorlopig niet mogelijk
  Hoe we omgaan met desktop taxaties (ook wel hybride taxaties genoemd)? Voorlopig accepteren we geen desktop taxaties. We onderzoeken wat de mogelijkheden zijn en komen hier later op terug.

  Hiermee wijken we af van het NHG beleid. Dat betekent dat we bij hypotheken met NHG tot maximaal 90% van de marktwaarde een reguliere taxatie eisen.

 • Pilot Calcasa waardebepaling – voorlopig mogelijk
  Voorlopig blijft de pilot met de Calcasa waardebepaling (onder voorwaarden) mogelijk voor leningen zonder NHG tot en met 60% van de marktwaarde.

 • WOZ waarde – voorlopig mogelijk
  Ons beleid wijzigt voorlopig niet. Voor het verlengen of vernieuwen van de lening en het wijzigen van de tariefgroep van bestaande Compact, Basis en Obvion Hypotheken blijft het mogelijk om een WOZ-waarde aan te leveren. Bij verhoging van een bestaande lening accepteren we geen WOZ-waarde, dan geldt het taxatiebeleid zoals hierboven beschreven.
 • Stichtingskosten (nieuwbouw) – voorlopig geen wijziging
  Bij het verstrekken van nieuwe leningen op basis van stichtingskosten zijn er voorlopig geen beleidswijzigingen.

Als adviseur houdt u rekening met toekomstige wijzigingen in de situatie van uw klant. In uw advies neemt u ook fiscaliteit mee. Wij gaan hier nu ook rekening mee houden.

Vanaf 1 januari 2021 nemen we het vervallen van (het recht op) de hypotheekrenteaftrek namelijk mee in de inkomsten- en lasten toetsing. Dit geldt voor klanten van wie (het recht op) de hypotheekrenteaftrek binnen 10 jaar vanaf datum bindend aanbod vervalt. We doen dan een extra toets om te zien of de klant zijn hypotheeklasten na het vervallen van de hypotheekrenteaftrek kan dragen. Vanaf dat moment valt dit leningdeel immers in box 3 in plaats van box 1. Past de aanvraag op het moment van het vervallen van de hypotheekrenteaftrek niet binnen de reguliere inkomsten- en lasten toetsing, dan toetsen we de betaalbaarheid van de hypotheek op basis van de werkelijke lasten. Is de hypotheek op basis van deze toetsingen niet betaalbaar, dan nemen we contact met u op.  

NHG-dossiers

Vanaf 1 juli 2021 houden we ook bij NHG dossiers rekening met het vervallen van (het recht op) de hypotheekrenteaftrek conform de dan geldende V&N. We gebruiken de V&N ook voor gecombineerde dossiers met een bestaande ZG + een NHG verhoging. In het geval van een NHG lening + een ZG verhoging toetsen we conform Obvion beleid.

Einddatum hypotheekrenteaftrek belangrijk

Vul altijd en direct bij de aanvraag de juiste einddatum in van het vervallen van (het recht op) de hypotheekrenteaftrek. Dat voorkomt (ook) onnodige vertraging bij het afhandelen van uw aanvraag.

Onze aangepaste manier van toetsen vloeit onder meer voort uit wet- en regelgeving. Daarnaast past het in het kader van onze gezamenlijke (bijzondere) zorgplicht richting onze klant. We monitoren deze werkwijze de komende periode en bepalen daarna of er andere kaders nodig zijn. Zoals u van ons gewend bent, blijven wij, indien mogelijk, naar de individuele casus kijken.

Check de acceptatiegids (pdf download)  Tips inventarisatie fiscale gegevens klant

Uw klant heeft een werkgeversverklaring waarop een voortzetting van het contract voor bepaalde tijd van minimaal 12 maanden is ingevuld. En de proeftijd van het huidige dienstverband is verstreken. Voor hypotheken zonder NHG hanteren we dan een andere berekening van het toetsinkomen.

We berekenen dan het gemiddelde toetsinkomen op basis van het inkomen van de afgelopen twee kalenderjaren en het huidig inkomen dat op de werkgeversverklaring staat. Dit gaat in per 2 november 2020.

Er zijn een aantal voorwaarden aan verbonden zoals:

 • op de werkgeversverklaring (conform model van NHG) is “ja, voor bepaalde tijd” ingevuld en;
 • het voortgezette of vernieuwde dienstverband duurt minimaal 12 maanden en;
 • het inkomen na de vernieuwing of voortzetting blijft minimaal gelijk en;
 • het gemiddelde toetsinkomen is maximaal het huidige inkomen en;
 • de inkomensbestanddelen nemen we mee volgens ons regulier beleid.

Let op: gebruik de pdf-versie van de werkgeversverklaring, dat helpt bij een snellere verwerking.

VOORBEELD

1 oktober 2020 – werkgever geeft aan ‘ja, bepaalde tijd’ voor de duur van 18 maanden.
Einddatum huidige dienstverband: 31 januari 2021.
Voortgezette dienstverband loopt dan minimaal tot 1 augustus 2022.

In de nieuwe situatie berekenen we het gemiddelde toetsinkomen op basis van de salarisjaaropgaven 2018 en 2019 en het inkomen in 2020 (zoals vermeld op werkgeversverklaring).

In de oude situatie keken we naar de inkomensgegevens van 2017, 2018 en 2019.

Check de acceptatiegids

In ons (kwaliteits)beleid 'Samenwerken met advieskantoren' beschrijven we de kaders voor het inschakelen van nieuwe kantoren, het monitoren van bestaande kantoren en beëindigen van de samenwerking, met als doel het realiseren van een kwalitatieve samenwerking door ons met aangesloten advieskantoren.

Bekijk het beleid

Goed om te weten is dat we bij elke hypotheekaanvraag handelen vanuit ons Klantintegriteit beleid. Daarbij hebben we uw hulp nodig. Want samen zijn we in staat om een goed beeld van de klant te vormen. En kunnen we in gesprek gaan over de intenties en integriteit van de klant. Twijfelt u aan de klantintegriteit? Dan kunt u dat direct bij de offerteaanvraag al met ons bespreken.

Log in voor de downloads met informatie over Klantintegriteit en lees wat uw én onze rol hierin is.