arbeidsmarktscan uitgelegd

Arbeidsmarktscan

Het hoe en wat van deze scan voor flexwerkers

De Arbeidsmarktscan uitgelegd

U kunt vanaf 1 januari 2020 gebruik maken van de Arbeidsmarktscan bij aanvragen voor flexwerkers mét NHG. Alle achtergrondinformatie hebben we voor u verzameld.

Wat is de Arbeidsmarktscan?

De Arbeidsmarktscan is een tool die kijkt naar het arbeidsperspectief van een consument. Na het invullen van een vragenlijst wordt er een arbeidsmarktscore en verdiencapaciteit berekend:

  • De arbeidsmarktscore geeft weer wat de kans is dat iemand met hetzelfde profiel een nieuwe baan vindt.

  • De verdiencapaciteit is een berekening van het gemiddelde inkomen, van mensen met een vergelijkbaar profiel.

De Arbeidsmarktscan is eigendom van Arbeidsmarktkansen.nl en Intelligence group.

De consument moet een minimale score van 70 punten hebben. Onder de 70 punten stopt het proces en kan de consument geen Arbeidsmarktscan aanvragen. Een score van minder dan 70 punten betekent namelijk dat er meer werkzoekenden dan vacatures zijn.

Met de Arbeidsmarktscan heeft de flexwerker eerder -en op verantwoorde wijze- toegang tot de hypotheekmarkt.

Vanaf 01-01-2020 kunt u terecht bij de volgende geldverstrekkers:

- Obvion

- ABN AMRO

- Florius

- Aegon

- Munt

- a.s.r.

- Rabobank

- ING

- Regiobank

- BLG Wonen

- SNS

NHG heeft een infographic gemaakt die u in één oogopslag de inzet en het proces rondom de Arbeidsmarktscan doet uitleggen.

Bekijk de infographic hier en deel hem

NHG Pilot

De Arbeidsmarktscan is mogelijk voor hypotheken met een bindend aanbod vanaf 1 januari 2020.

We verwachten dat de pilot een duur zal hebben van twee tot drie jaar.

Voor wie is het geschikt?

Een consument met een flexibele arbeidsrelatie, die in de laatste 14 maanden minimaal 12 maanden arbeidshistorie heeft (mag bij meerdere werkgevers).

Onder een flexibele arbeidsrelatie valt seizoenswerk, oproep- of invalwerk en een tijdelijk dienstverband zonder intentieverklaring. Uitzendkrachten vallen niet binnen de doelgroep van de Arbeidsmarktscan. Deze groep kan gebruikmaken van de Perspectiefverklaring of het gemiddelde inkomen van de afgelopen 3 jaar.

Nee, deze doelgroep kan geen gebruikmaken van de Arbeidsmarktscan.

De Arbeidsmarktscan kan niet gebruikt worden voor iemand met een nul-uren contract. Het huidige inkomen is dan namelijk € 0,-. Deze doelgroep kan het toetsinkomen vaststellen op basis van het gemiddelde loon van de laatste drie jaren. Voor een NHG aanvraag geldt Norm 6.3.

Ja, dat is mogelijk. Payroll medewerkers kun je vergelijken met een flexibele arbeidsrelatie en de beoordeling is dan ook gelijk aan het beleid voor flexibele arbeidsrelaties.

NHG heeft een infographic gemaakt die u in één oogopslag de inzet en het proces rondom de Arbeidsmarktscan doet uitleggen.

Bekijk de infographic hier en deel hem

Hoe werkt de Arbeidsmarktscan?

Nee, de Arbeidsmarktscan berekent de verdiencapaciteit op basis van het gemiddelde inkomen dat mensen met een vergelijkbaar profiel verdienen. Er wordt geen rekening gehouden met de mogelijke toekomstige salarisstijgingen.

Perspectiefverklaring Arbeidsmarktscan
Doelgroep Werknemers die werken via een uitzendbureau. Flexwerkers in loondienst, uitgezonderd uitzendkrachten.
Arbeidshistorie 12 maanden in dienst bij hetzelfde uitzendbureau. Afgelopen 14 maanden tenminste 12 maanden in loondienst gewerkt.
Toetsinkomen Huidig inkomen werkgeversverklaring. Laagste bedrag van huidige inkomen werkgeversverklaring of verdiencapaciteit uit de scan.
Kosten Kosten worden betaald door uitzendbureau. Kosten worden betaald door de consument en zijn aftrekbaar.
Proces De consument vraagt de perspectiefverklaring aan bij het uitzendbureau. Deze is onder andere gebaseerd op een Arbeidsmarktscan en het oordeel van een perspectieftaxateur. De consument vult online de Arbeidsmarktscan in.

De Arbeidsmarktscan bestaat uit een aantal vragen die gaan over de opleiding, branche en regio waarin iemand werkt en de werkervaring.

Daarnaast beschikt de Arbeidsmarktscan over uitgebreide datasets met betrekking tot de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld CBS- en UWV-data en uitgebreid eigen onderzoek. Aan de hand van een algoritme, wordt op basis van deze data en de antwoorden de score berekend.

In het geval van meerdere banen met een flexibel dienstverband, is het de bedoeling dat de consument hier de baan kiest met de meeste uren of het hoogste inkomen. Zijn beide banen gelijkwaardig aan elkaar, dan kan de baan gekozen worden met de beste kansen op de arbeidsmarkt. De Arbeidsmarktscan hoeft dus maar voor één baan ingevuld te worden.

Wanneer er sprake is van meerdere opleidingen, telt de hoogst genoten opleiding mee voor de Arbeidsmarktscan score.

De Arbeidsmarktscan mag op datum bindend aanbod niet ouder dan 6 maanden zijn.

Voor het tijdelijk inkomen zonder intentieverklaring, kan de Arbeidsmarktscan worden ingevuld. Bij een score ≥ 70 punten wordt het toets inkomen vastgesteld aan de hand van het huidige inkomen of de verdiencapaciteit, wanneer deze lager is dan het huidige inkomen.

Voor het inkomen uit vast dienstverband wordt het reguliere beleid toegepast.

Als toetsinkomen worden beide inkomens bij elkaar opgeteld.

Arbeidsmarktscan en toetsinkomen

De gewerkte uren mogen bij elkaar worden opgeteld. Het totaal aantal gewerkte uren mag niet meer bedragen dan 48 uur, conform regulier beleid. Voor het bepalen van het huidige inkomen, mogen beiden inkomens bij elkaar worden opgeteld.

Baan Aantal uren Inkomsten
A 16 uur per week € 10.000,- per jaar
B 8 uur per week € 4.000,- per jaar
Totaal 24 uur per week € 14.000,- per jaar (--> actuele inkomen)

In bovenstaand voorbeeld wordt de Arbeidsmarktscan ingevuld voor baan A.

Stel de verdiencapaciteit is € 16.000,-. Dan is het toetsinkomen met Arbeidsmarktscan: € 14.000,- > de laagste van de twee.

De werkgeversverklaring wordt wel geaccepteerd maar de klant moet op het moment van bindend aanbod werk en inkomen hebben. Als een dienstbetrekking af loopt voordat het bindend aanbod wordt opgemaakt, dan zal er een nieuwe dienstbetrekking in moeten gaan en bevestigd worden voor bindend aanbod. Dit is gelijk aan huidig beleid voor flexwerkers > 3 jaar inkomen.

Ja, dat mag. Als de Arbeidsmarktscan positief is, gaan we uit van het huidige inkomen tot maximaal de verdiencapaciteit.

Bij twee aanvragers met inkomen uit flexwerk, kan voor beide aanvragers het toetsinkomen bepaald worden op basis van de Arbeidsmarktscan.

De geldverstrekker vergelijkt het actuele inkomen met de verdiencapaciteit op de Arbeidsmarktscan. Als toetsinkomen geldt de laagste van de twee. Het toetsinkomen mag voor de hele looptijd worden meegenomen, met inachtneming van een verwachte inkomensmindering als gevolg van naderend pensioen. Voor een NHG garantie geldt Norm 6.7.

  • Het huidige inkomen wordt vastgesteld op basis van de werkgeversverklaring en loonstrook. Voor de geldigheid en bestendigheid van looncomponenten gelden de reguliere eisen.

  • Wanneer het aantal werkzame uren per week op de Arbeidsmarktscan niet overeenkomt met het aantal werkzame uren op de loonstrook, is de loonstrook leidend.

Een praktijkvoorbeeld

Inkomen in de afgelopen 3 jaar:

Jaar Inkomen Werkbare uren
2017 € 20.000 50%
2018 € 20.000 50%
2019 € 30.000 75%

Uitkomst Arbeidsmarktscan
Score 75 punten
Verdiencapaciteit: € 25.000.

Inkomen
Actuele inkomen € 30.000
Verdiencapaciteit € 25.000
Gem. afgelopen 3 jaar € 23.333

Toetsinkomen met Arbeidsmarktscan:
€ 25.000,- -> laagste van de twee (actuele inkomen en verdiencapaciteit)

Het toetsinkomen voor de hypotheekaanvraag is het laagste van het huidige inkomen en de verdiencapaciteit die op de Arbeidsmarktscan vermeld staat. Deze berekening is door de hele keten heen gelijk, van adviseur tot geldverstrekker en NHG. De hoofdsom wijzigt dan ook niet.

Bij het toetsen en melden wordt de verdiencapaciteit en het actuele inkomen aan NHG doorgegeven. Het toetsinkomen wordt berekend op het laagste inkomen.

Het aanvragen

De consument kan op www.arbeidsmarktkansen.nl een vragenlijst invullen en zijn diploma uploaden. De stappen die de consument op hoofdlijnen doorloopt vindt u in dit voorbeeld.

Wanneer de functie / het beroep niet wordt herkend door Arbeidsmarktkansen.nl, dan kan deze handmatig worden gevalideerd. Een medewerker van Arbeidsmarktkansen.nl checkt handmatig in de vacaturedatabase, ISCO of Synoniemendatabase (>350.000 functienamen) of de functie / het beroep erin voorkomt. Wanneer er een match is, wordt de functie / het beroep toegevoegd aan de database. De consument kan dan online opnieuw de Arbeidsmarktscan doorlopen.

Bij de validatie door Arbeidsmarktkansen.nl wordt een 4-ogen principe gehanteerd.

Hele zeldzame beroepen zijn niet geschikt voor de Arbeidsmarktscan. Denk hierbij aan: herder, dirigent symfonie orkest, astronaut.

Daarnaast zijn beroepen waarbij er geen vacatures zijn, zoals entertainers en voetballers, ook uitgesloten. Voor deze doelgroep is het moeilijk in te schatten hoeveel kans zij hebben op een nieuwe baan.

Kosten

Voor een Arbeidsmarktscan betaalt de consument € 110,- incl. BTW. De consument betaalt alleen als de Arbeidsmarktscan een positieve score heeft en dus kan bijdragen aan de hypotheekaanvraag.

Ja, de kosten voor de Arbeidsmarktscan vallen in de categorie “kosten ter verkrijging van een eigenwoningschuld”. Zie Artikel 3.120 Aftrekbare kosten eigen woning van de Wet IB 2001.

Net zoals taxatiekosten kunnen ook deze kosten worden afgetrokken.