Een CPO-financiering regelen?

Een CPO-financiering regelen?

Duidelijke voorwaarden én acceptanten met kennis.

CPO | voor klanten die collectief bouwen

Let op! Geld lenen kost geld

Bij CPO draait het om een gezamenlijke aanpak. Klanten bouwen samen. De hypotheek regelen, dat doet u samen met Obvion. Lees waarom wij CPO specialist zijn.

Wij helpen u bij klanten die collectief bouwen

CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap, of gewoon in simpele taal: samen met anderen je eigen huis bouwen. De hypotheek regelt ieder voor zich en dat verloopt nét iets anders dan normaal. Geen probleem, Obvion kan u (onder voorwaarden) helpen bij het financieren van CPO voor uw klant, want:

 • Onze acceptanten snappen wat CPO is en hoe het werkt
 • Ons acceptatiebeleid heeft duidelijke CPO-voorwaarden
 • Onze Woon Hypotheek biedt een scherp tarief, zonder fratsen en volop mogelijkheden

Duidelijke voorwaarden voor een hypotheek bij CPO

 • Er is een onherroepelijke omgevingsvergunning nodig (moet worden aangetoond bij de notaris).
 • De kadastrale splitsing van de kavels vindt plaats voor de passeerdatum.
 • Er is een aantoonbare achtervang constructie (de klant is financieel niet afhankelijk van de andere kopers).
 • Er is professionele bouwbegeleiding.
 • CPO met 1 aannemer: dan bepalen we de marktwaarde op basis van stichtingskosten inclusief planontwikkelkosten.
 • CPO met meerdere aannemers of bouw in eigen beheer: dan is een taxatie verplicht.
 • Er is een insolventie-voorziening nodig:
  - een insolventie-verzekering òf
  - een storting op derdengeldenrekening bij de notaris van minimaal 17% van de aanneemsom + meerwerk òf
  - een bankgarantie voor minimaal 17% van de aanneemsom + meerwerk.

Dit zijn onze belangrijkste voorwaarden. In de acceptatiegids vindt u alle voorwaarden rondom CPO.

Check acceptatiegids

Welke stukken hebben we nodig voor CPO

Naast de gebruikelijke stukken die nodig zijn voor een hypotheekaanvraag, hebben we bij CPO specifiek deze stukken nodig:

 • individuele koop-aanneemovereenkomst inclusief acceptabel CPO plan
 • overeenkomst tussen klant(en) (CPO groep) en aannemer met achtervang
 • overzicht planontwikkelkosten (gespecificeerde bedragen)
 • naam professionele bouwbegeleider

CPO in het kort

Bij CPO draait het om teamwork, een gezamenlijke aanpak met de toekomstige buren! Hieronder leest u in het kort onze informatie voor klanten.

Mogelijke voor- en nadelen van samen bouwen op een rij:

Voordelen

 • Je hebt invloed op het totale ontwerp.
 • Je profiteert vaak van schaalvoordeel omdat je samen bouwt.
 • De kostprijs ligt doorgaans 10-20% onder de marktwaarde.
 • Je hebt intensief contact met je toekomstige buren.
 • De saamhorigheid in je toekomstige buurt is groot.

Nadelen

 • Je hebt aanloopkosten.
 • CPO kost veel tijd en geduld. Een traject kan ca. 2,5 jaar duren.
 • De gemeente stelt bepaalde randvoorwaarden.
 • Binnen de CPO groep is er kans op conflicten.
 • Binnen de CPO groep moet je compromissen sluiten.

Bij CPO maak je kosten voordat de bouw van je huis werkelijk van start gaat. Bijvoorbeeld voor vergunningen en bouwtekeningen. Sommige gemeentes of provincies stellen hier subsidies of leningen voor beschikbaar. In de regel heb je voor deze kosten in de aanloopperiode echter eigen geld nodig.

Zodra de koopovereenkomst en aanneemovereenkomst rond zijn, kun je een hypotheek aanvragen. Uit de hypotheek betaal je (een deel van) de kosten voor de realisatie van het huis.

Let op Vóórdat je de hypotheekakte kan tekenen, moet je bij de notaris een onherroepelijke omgevingsvergunning kunnen tonen.

Het is noodzakelijk om vroeg in een CPO project inzicht te hebben in je financiële mogelijkheden. Hiermee voorkom je teleurstellingen. Gebruik onze rekentool maximale hypotheek voor een eerste berekening.

Er zijn verschillende financiële regelingen waarvan je gebruik kunt maken voor de financiering van een woning op basis van CPO. Sommige gemeenten of provincies verstrekken namelijk subsidies voor aanloopkosten of bieden een stimuleringslening aan. Informeer hiernaar bij jouw gemeente.

Subsidie aanloopkosten

Aanloopkosten zijn onder andere de kosten voor de oprichting van een vereniging of stichting, het maken van het ontwerp en de kosten voor de architect of bouwbegeleider.

Stimuleringslening

Een stimuleringslening (met een zeer lage rente of zelfs renteloos) is bedoeld om de aanloopkosten te financieren. Dit wordt in samenwerking met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) geregeld.

Let op: De eventuele maandlast die je voor deze lening betaalt, telt mee als een verplichting voor de berekening van de maximale hypotheek.

Voor als u nog meer over CPO wilt weten

CPO begeleider

Helpen bij alles wat met de bouw van je CPO huis te maken heeft. Dat doet een CPO begeleider.

CPO stappenplan

Het proces van kiezen van de locatie tot het financieren van de hypotheek.

Adviseur vertelt

Waarom Obvion? 'Obvion heeft ervaring met CPO, biedt scherpe rentetarieven en goede voorwaarden'.