corona maatregelen bij obvion

Corona update

Alle updates rondom (de impact van) het coronavirus voor u bij elkaar

Corona | alle updates op een rij

Het coronavirus heeft behoorlijke impact op ons allemaal en vraagt om maatregelen. We doen er alles aan om de impact op zoveel fronten te beperken en met u mee te denken. Op deze pagina informeren we u over allerlei relevante updates.

Updates per onderwerp

In deze onzekere tijden kunnen er regelmatig nieuwe maatregelen nodig zijn. Bijvoorbeeld wanneer wij ons beleid tijdelijk aanscherpen om klanten beter te bedienen in tijden van crisis. Hieronder vindt u per onderwerp de maatregelen of wijzigingen. Wanneer we nieuwe updates hebben, voegen we die hier toe. Bekijk deze pagina daarom regelmatig.

Wij accepteren tijdelijk een digitale handtekening. Het gaat hierbij om documenten waarvoor een handtekening van de klant noodzakelijk is, zowel in het aanvraagproces als in beheer. Op basis van deze tijdelijke maatregel evalueren we of en hoe we het accepteren van een digitale handtekening structureel kunnen voortzetten. Hoe u digitaal ondertekenen precies regelt, leggen we hier kort uit.

Inmiddels staat buiten kijf dat het belangrijk is om in het advies- en acceptatietraject aandacht te hebben voor de impact van de coronacrisis. Met als doel een verantwoorde financiering voor de klant. Hierbij zien wij de voordelen in van een uniforme aanpak binnen de branche. Dit geeft duidelijkheid voor u en uw klant.

Daarom maken we vanaf maandag 8 juni 2020 gebruik van de uniforme corona-vragenlijst. De vragen richten zich op de bestendigheid van het inkomen en de betaalbaarheid van de hypotheeklasten voor de klant. Deze vragenlijst biedt u en uw klant handvatten om dit gesprek te voeren en onderbouwd met ons te delen.

Wat betekent dit voor u?

Voor aanvragen met en zonder NHG vanaf 8 juni 2020 moet voor iedere aanvrager met een inkomen uit loondienst een ingevulde vragenlijst in het dossier aanwezig zijn. Afhankelijk van de individuele situatie van de klant kunnen aanvullende vragen worden gesteld.

  Vanwege corona is er een tijdelijke wijziging in de geldigheid van de inkomensstukken voor het vaststellen van het ‘bestendig inkomen’. We sluiten hiermee aan bij de werkwijze zoals voorgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken.

  Wat wijzigt er?

  • Voor aanvragen vanaf 11 mei 2020 met de volgende inkomensstukken geldt een maximale geldigheid van 2 maanden:
   - werkgeversverklaring,
   - salarisstrook,
   - arbeidsmarktscan,
   - perspectiefverklaring (er mag sprake zijn van een nieuwe perspectiefverklaring of een herbevestiging van een oudere verklaring).
   Deze stukken moeten tenminste zijn afgegeven na 12 maart 2020.

  Hoelang is deze wijziging van kracht?

  Deze werkwijze is van tijdelijke aard en geldt vooralsnog voor nieuwe aanvragen.

  Heeft u nog vragen?

  Neem dan contact op met uw regioteam via servicecentrumteam@obvion.nl of 088 1470 100.

   Wij merken dat juist in deze tijd toch vaker wat onzekerheid om de hoek komt kijken. Daarom vinden wij het belangrijk dat klanten snel duidelijkheid krijgen over hun hypotheekaanvraag. We hebben twee checklists gemaakt die u helpen bij het eenvoudig beoordelen of de aanvullende informatie van de klant bij u bekend is én alle stukken in orde zijn voordat u deze in het adviseursportaal gaat uploaden. Het gaat om:

   • Checklist 'Aanleveren stukken'
   • Checklist 'Tips voor bij klantonderzoek'

   Zo voorkomen we dat er extra of nieuwe stukken moeten worden opgevraagd. En werken wij er naartoe dat uw aanvraag steeds vaker in één keer compleet is. Alleen dan helpen we samen uw klant beter en sneller inzicht te geven in de mogelijkheden en de voortgang van zijn hypotheekdossier.

   Waar vindt u die checklisten?

   Wanneer u inlogt op ons portaal, vindt u de checklisten op de pagina 'Downloads- aanvragen nieuwe hypotheek'.

   Log in (via homepage) en bekijk checklisten

   We passen ons beleid op enkele punten aan. Want samen met u willen we onze klanten zo goed mogelijk bedienen zodat zij ook in de toekomst onbezorgd kunnen blijven wonen.

   Bekijk de beleidswijzigingen

   Als inkomsten wegvallen, kunnen klanten tijdelijk extra financiële ruimte nodig hebben. Daarvoor biedt ook Obvion net als een aantal andere geldverstrekkers de mogelijkheid om onder voorwaarden drie maanden uitstel aan te vragen voor het betalen van de maandlasten voor een hypotheek. Laat uw klant indien nodig contact opnemen met een medewerker van onze afdeling Bijzonder Beheer via telefoonnummer: 088 1470 227.

   Op de pagina Terugbetalen uitgestelde maandlasten leest u hoe u wij de terugbetaling van een eerder verstrekte betaalpauze regelen met onze klanten.

   We kunnen ons voorstellen dat u(w klant) met veel vragen zit rondom corona en wat dit betekent voor ú. We geven antwoord op de meest gestelde vragen:

   Bekijk de vragen

   We hebben diverse maatregelen getroffen om het verspreiden van het coronavirus tegen te gaan. 

   Bekijk de maatregelen

   Heeft uw klant een uitstel van betaling van de maandlasten aangevraagd? Dan voegen wij deze uitgestelde maandtermijnen administratief toe als een apart leningdeel. In deze brochure leest u belangrijke informatie hierover.

   Samen zijn we sterk!

   Schouder aan schouder proberen we samen met u deze moeilijke periode te overbruggen. Heeft u vragen?

   Neem dan gerust contact op met uw accountmanager of uw regioteam via 088 1470 100.


   Stay safe!