corona maatregelen bij obvion

Veelgestelde vragen over Corona

Veelgestelde vragen rondom Corona

We kunnen ons voorstellen dat u(w klant) met veel vragen zit rondom corona en wat dit betekent voor ú. We geven antwoord op de meest gestelde vragen:

Veelgestelde vragen per onderwerp

Digitaal ondertekenen stukken

Ja, u kunt documenten van Obvion gedurende het aanvraagproces en bij wijzigingen van lopende hypotheken digitaal laten ondertekenen door uw klant. Wij accepteren voor een tijdelijke periode een digitale handtekening en evalueren dan of we deze manier van werken kunnen voortzetten.

Voor de digitale handtekening kunt u gebruik maken van:
- Docusign
- Stiply
- Ondertekenen.nl
Het heeft onze sterke voorkeur dat u kiest voor de optie met gebruik van iDIN.

Let op: het digitaal ondertekenen van stukken komt niet in de plaats van identificatie en verificatie van de klant.

Lees hier hoe u digitaal ondertekenen in 3 simpele stappen regelt

  Enkele voorbeelden zijn:

  Het heeft onze sterke voorkeur dat u kiest voor de optie met gebruik van iDIN.

  Let op: het digitaal ondertekenen van stukken komt niet in de plaats van identificatie en verificatie van de klant.

  Het proces rondom het versturen van documenten tussen u en Obvion verandert niet. U ontvangt de documenten zoals u van ons bent gewend.

  1. U hoeft het bindend aanbod en overige documenten in de aanvraagfase niet meer te printen, maar verstuurt het bindend aanbod via het 'digitaal ondertekensysteem' aan de klant

  2. De klant ontvangt automatisch een signaal (e-mail) met een link om in het betreffende systeem het document te ondertekenen

  3. U ontvangt na ondertekening automatisch een signaal (e-mail) met een link om het ondertekende document te downloaden en verstuurt vervolgens het ondertekende document op reguliere wijze naar Obvion.

  Terug naar boven

  BKR

  Door het uitstellen van de betaling gedurende maximaal 3 maanden krijgt u een geoorloofde betalingsachterstand. Is er geen sprake van een andere lopende achterstand? Dan hoeven wij deze regeling niet te melden bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel.

  Loopt de betalingsachterstand als gevolg van het coronavirus meer dan 3 maanden? Dan moeten we deze betalingsachterstand melden bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel. Als de achterstand wordt omgezet in een terugbetaalregeling dan wordt deze BKR melding volledig verwijderd en is deze niet meer zichtbaar in BKR.

  Preventieve betaalregelingen op eigen woning hypotheken (overeenkomstsoort HY) worden gemeld met bijzonderheidscode 5 als de regeling voldoet aan de criteria voor melding. Daarbij geldt dat de reikwijdte en inhoud van de regeling bepalend is.

  Bijzonderheidscode 5

  Als Obvion en de consument een preventieve betaalregeling voor een hypothecaire kredietovereenkomst van tenminste 4 maanden zijn overeengekomen wordt dit gemeld met bijzonderheidscode 5. Deze melding vindt alleen plaats als er nog geen betalingsachterstand (A) is gemeld en is specifiek voor hypotheken. Een preventieve betaalregeling betreft een tijdelijke versoepeling van de hypothecaire leningsvoorwaarden gericht op het voorkomen van een betalingsachterstand (melding A). De 4 maanden van de preventieve betaalregeling heeft betrekking op de periode van de versoepeling van de leningsvoorwaarden (en niet op de inhaalperiode die daarna volgt).
  NB: Indien de consument zonder toestemming van Obvion de in de betaalregeling gemaakte afspraken over het inlopen niet nakomt, gelden de bepalingen voor het melden van een betalingsachterstand.

  Wilt u meer weten of de BKR registratie? Neem dan contact met ons of BKR op.

  Terug naar boven

  Uitstel van betalen (vragen vanuit klant perspectief)

  We kunnen u helpen door tijdelijk de betaling van uw maandlasten uit te stellen. Dit doen we voor een periode van 3 maanden. Hierdoor ontstaat een betalingsachterstand. U blijft namelijk de maandlasten die u niet heeft betaald aan ons verschuldigd. We spreken later met u af hoe en wanneer u deze betalingsachterstand aan ons terugbetaalt.

  Neem contact op met onze afdeling Bijzonder Beheer om de mogelijkheden te bespreken. Dat kan via telefoon 088 1470 227. Het kan zijn dat er veel mensen tegelijk bellen. U kunt ook het formulier invullen op onze contactpagina onder 'hulp bij betalingsproblemen'. Dan bellen wij u terug. Ook uw adviseur kan u hier meer over vertellen.

  Voor het tijdelijk mogen uitstellen van de hypotheekbetalingen gelden de volgende richtlijnen:

  • U ervaart acute financiële stress door inkomensverlies als gevolg van het coronavirus. 
  • U kunt niet of onvoldoende terugvallen op de maatregelen die de overheid heeft geboden.
  • U kunt niet of onvoldoende terugvallen op een financiële buffer. 
  • U verwacht binnen drie maanden de hypotheeklasten niet meer te kunnen betalen.

  Neem contact op met onze afdeling Bijzonder Beheer om de mogelijkheden te bespreken. Dat kan via telefoon 088 1470 227. Het kan zijn dat er veel mensen tegelijk bellen. U kunt ook het formulier invullen op onze contactpagina onder 'hulp bij betalingsproblemen'. Dan bellen wij u terug. Ook uw adviseur kan u hier meer over vertellen.

  Als u voldoet aan de richtlijnen dan regelen we het uitstel van de betaling van de maandlasten voor u. U ontvangt van ons een bevestigingsbrief waarin staat wat we hebben afgesproken. We zorgen er dan voor dat de hypotheekbetalingen drie maanden niet meer van uw betaalrekening worden geïncasseerd.

  Kunnen wij uw verzoek tot uitstellen van de hypotheekbetalingen voor de 15e van de maand verwerken? Dan wordt de betaling meteen stopgezet. Indien dit later gebeurt zal de afschrijving nog éénmaal geïncasseerd gaan worden. U kunt er dan voor kiezen deze incasso te laten terugdraaien door uw bank.

   Door het tijdelijk uitstellen van de hypotheekbetaling zorgen we voor een adempauze om de eerste acute financiële zorgen te verhelpen. Hierdoor ontstaat er wel een betalingsachterstand op uw hypotheek. Deze moet u aan ons terugbetalen. We kijken samen met u welke afspraken we hierover kunnen maken.

   We blijven hierover in contact. Het is ook belangrijk dat u ons laat weten als er iets verandert in uw situatie. Bijvoorbeeld als u de hypotheeklasten weer helemaal of gedeeltelijk kunt betalen. 

   Update 24 april 2020:
   Heeft u een hypotheek afgesloten vanaf 1 januari 2013 (zonder recht op het overgangsrecht)? Het Kabinet heeft op 24 april 2020 besloten dat de opgelopen betalingsachterstand* dan mag worden terugbetaald binnen maximaal de resterende looptijd van de oorspronkelijke lening met behoud van het recht op hypotheekrenteaftrek.

   *Betalingsachterstand die is ontstaan door het tijdelijk uitstellen van de hypotheekbetalingen als gevolg van de crisis rondom het coronavirus.

   Op de pagina Terugbetalen uitgestelde maandlasten leest u hoe wij dit regelen.

   Een uitstel van de hypotheekbetalingen moet zijn ingegaan op uiterlijk 30 september 2020.

   We rekenen geen kosten voor het gebruiken van de mogelijkheid om de hypotheekbetalingen tijdelijk stop te zetten.

   We rekenen ook geen extra rente of boeterente over de betalingsachterstand die daardoor ontstaat.

   De uitgestelde rente van de maandlast (die onderdeel is van de betalingsachterstand) is aftrekbaar in 2020 conform de reguliere fiscale regels. Dit omdat de betalingsachterstand dit jaar nog wordt omgezet in een terugbetaalregeling.

   Op de pagina Terugbetalen uitgestelde maandlasten leest u hoe wij dit regelen.

   • Heeft u een hypotheek gesloten vanaf 1 januari 2013?
    En kunt u geen gebruik maken van het overgangsrecht? Dan geldt er een terugbetaalverplichting voor uw lening om in aanmerking te komen voor renteaftrek.

    In de fiscale regels is rekening gehouden met situaties waarin het u tijdelijk niet lukt om te voldoen aan deze verplichte terugbetaling. Ontstaat er in 2020 een betaalachterstand in de verplichte terugbetaling? Dan moet deze eind 2021 ingelopen zijn.

    Het Kabinet heeft op 24 april 2020 besloten dat de opgelopen betalingsachterstand* mag worden terugbetaald binnen maximaal de resterende looptijd van de oorspronkelijke lening met behoud van het recht op hypotheekrenteaftrek.

    *Betalingsachterstand die is ontstaan door het tijdelijk uitstellen van de hypotheekbetalingen als gevolg van de crisis rondom het coronavirus.

   Meer weten over de fiscale regels? Kijk op de website van de Belastingdienst voor meer informatie of vraag uw adviseur om advies.

   De mogelijkheid om de hypotheekbetalingen tijdelijk uit te stellen zouden ook voor u beschikbaar kunnen zijn. Dit is echter niet vanzelfsprekend.

   We kijken in dat geval samen met u en uw adviseur naar de gevolgen van het coronavirus op uw financiële situatie. En wat dit betekent voor de eerder gemaakte afspraken. 

   De maatregel voor een andere periode afspreken is niet mogelijk. Gezien de impact van het coronavirus op Obvion en de mate waarin we verwachten dat klanten hier gebruik van willen maken, kiezen we voor een standaard maatregel.

   Maakt u gebruik van een van de ondersteuningsmogelijkheden die de overheid u biedt en kunt u eerder dan verwacht uw hypotheeklasten weer betalen? Neem dan contact met ons op. We gaan dan samen met u de betalingen weer in gang zetten en spreken met u af hoe en wanneer u de niet betaalde maandlasten moet terugbetalen .

   Heeft u langere tijd hulp nodig? We blijven met u in contact over de ontwikkelingen van het coronavirus en de eventuele gevolgen voor uw financiële situatie. Afhankelijk van de mogelijkheden maken we waar nodig nieuwe afspraken na 3 maanden.

   Deze incasso kan Obvion niet voor u stopzetten.

   Hierover dient u contact op te nemen met uw verzekeraar of neem contact op met uw adviseur.

   Door het uitstellen van de betaling gedurende maximaal 3 maanden krijgt u een geoorloofde betalingsachterstand. Is er geen sprake van een andere lopende achterstand? Dan hoeven wij deze regeling niet te melden bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel.

   Loopt de betalingsachterstand als gevolg van het coronavirus meer dan 3 maanden? Dan moeten we deze betalingsachterstand melden bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel. Als de achterstand wordt omgezet in een terugbetaalregeling dan wordt deze BKR melding volledig verwijderd en is deze niet meer zichtbaar in BKR.

   Heeft u een hypotheek afgesloten vanaf 1 januari 2013 (zonder recht op het overgangsrecht)? Het Kabinet heeft op 24 april 2020 besloten dat de opgelopen betalingsachterstand* dan mag worden terugbetaald binnen maximaal de resterende looptijd van de oorspronkelijke lening met behoud van het recht op hypotheekrenteaftrek.

   *Betalingsachterstand die is ontstaan door het tijdelijk uitstellen van de hypotheekbetalingen als gevolg van de crisis rondom het coronavirus.

   Op de pagina Terugbetalen uitgestelde maandlasten leest u hoe wij dit regelen.

   Blijf ons volgen

   Het is voor u belangrijk om regelmatig onze corona special te checken omdat we hier alle actuele informatie vermelden over mogelijke nieuwe maatregelen die we gaan nemen.