corona maatregelen bij obvion

Beleidswijzigingen rondom Corona

Wijzigingen beleid

In verband met het coronavirus passen we ons beleid op enkele punten aan. Want samen met u willen we onze klanten zo goed mogelijk bedienen zodat zij ook in de toekomst onbezorgd kunnen blijven wonen.

Actuele beleidswijzigingen

Vanwege corona is er een tijdelijke wijziging in de geldigheid van de inkomensstukken voor het vaststellen van het ‘bestendig inkomen’. We sluiten hiermee aan bij de werkwijze zoals voorgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken.

Wat wijzigt er?

 • Voor aanvragen vanaf 11 mei 2020 met de volgende inkomensstukken geldt een maximale geldigheid van 2 maanden:
  - werkgeversverklaring,
  - salarisstrook,
  - arbeidsmarktscan,
  - perspectiefverklaring (er mag sprake zijn van een nieuwe perspectiefverklaring of een herbevestiging van een oudere verklaring).
  Deze stukken moeten tenminste zijn afgegeven na 12 maart 2020.

Hoelang is deze wijziging van kracht?

Deze werkwijze is van tijdelijke aard en geldt vooralsnog voor nieuwe aanvragen.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met uw regioteam via servicecentrumteam@obvion.nl of 088 1470 100.

  Gezien de huidige maatregelen kunnen we ons voorstellen dat u uw klant niet fysiek spreekt. Daarom bieden we u en de klant een praktische oplossing voor het ondertekenen van documenten van Obvion gedurende het aanvraagproces en bij wijzigingen van lopende hypotheken. U kunt de stukken digitaal laten ondertekenen door uw klant. Wij accepteren voor een tijdelijke periode een digitale handtekening en evalueren dan of we deze manier van werken kunnen voortzetten.

  Voor de digitale handtekening kunt u gebruik maken van:
  - Docusign
  - Stiply
  - Ondertekenen.nl
  Het heeft onze voorkeur dat u kiest voor de optie met gebruik van iDIN.

  Let op: het digitaal ondertekenen van stukken komt niet in de plaats van identificatie en verificatie van de klant.

  Lees hoe u een digitale handtekening in 3 simpele stappen regelt

  Als gevolg van de huidige situatie verwachten we dat de woningmarkt gaat veranderen. Denk hierbij aan mogelijk langere doorlooptijden van de te verkopen woning en een langere periode met dubbele woonlasten. We hebben daarom ons beleid ten aanzien van het overbruggingskrediet en dubbele woonlasten onder de loep genomen en op een aantal punten aangepast.

  Overbruggingskrediet

  We voeren een algemene verbetering door. Heeft de klant een opgebouwde gegarandeerde (bank)spaarwaarde en wenst hij deze te overbruggen? Dan is dat mogelijk. De klant moet deze spaarwaarde bij de notaris kunnen laten verrekenen met de schuldrest. Voor een overbruggingskrediet gaan we dan uit van de netto schuldrest. Deze regel geldt niet voor opgebouwde waardes met een beleggingscomponent.. Het bovenstaande wordt ingevoerd per 26 maart 2020

  Let op: Voor niet verkochte woningen is het maximale overbruggingskrediet weer het verschil tussen 100% van de actuele getaxeerde marktwaarde en de schuldrest van de bestaande hypotheek. We draaien de gewijzigde regel bij niet verkochte woningen (verlaging naar 90% marktwaarde) terug omdat we op dit moment geen reden voor deze aanscherping zien. Het bovenstaande wordt ingevoerd per 2 november 2020.

  Dubbele woonlasten

  Gezien de huidige situatie verwachten we dat woningen langer te koop blijven staan. Vanuit onze (gezamenlijke) zorgplicht voor de klant verlengen we daarom de periode van het onderbouwen van de dubbele woonlasten van zes naar twaalf maanden. Het bovenstaande wordt ingevoerd per 26 maart 2020.

  Het is altijd al een héél belangrijk aandachtspunt voor u en ons en zeker in de huidige situatie: het volgen en monitoren van de actuele inkomenssituatie van nieuwe en bestaande klanten. Het is van groot belang om bij lopende én nieuwe aanvragen regelmatig in contact te treden met uw klant om de impact van de maatregelen op de bestendigheid van het inkomen vast te stellen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een extra adviesgesprek, ook als het bindend aanbod al is uitgebracht.

  Wijzigt de situatie van de klant?

  Neem dan contact met ons op, we kijken dan samen naar een mogelijke oplossing. Het kan voorkomen dat wij nog aanvullende vragen stellen en hiervoor contact met u opnemen. Vanuit onze gezamenlijke zorgplicht en verantwoordelijkheid bereiken we op deze manier een verantwoorde hypotheekverstrekking voor de klant.

  Financiële stress beperken

  Melden bestaande klanten zich bij u met zorgen over de betaalbaarheid van hun hypotheek als gevolg van de Corona-problematiek? Dan helpen we u en de klant waar mogelijk graag. Laat uw klant daarom contact opnemen met een medewerker van onze afdeling Bijzonder Beheer via telefoonnummer: 088 1470 223. We kijken dan samen naar een oplossing.

  Blijf ons volgen

  Het is voor u belangrijk om regelmatig onze corona special te checken omdat we hier alle actuele informatie vermelden over mogelijke nieuwe maatregelen die we gaan nemen.