Headerafbeelding-pluspunten-ondernemer

Pluspunten voor ondernemers

We zetten ze op een rij

Obvion pluspunten voor ondernemers

Vraagt u een (verhoging van de) hypotheek met of zonder NHG aan voor ondernemers? Dan bieden wij de nodige voordelen. We zetten ze op een rij!

Het inkomen van een zelfstandig ondernemer fluctueert. Zeker in deze tijd! Dat kan in positieve of negatieve zin zijn. Het is belangrijk dat de rekenexpert het bestendig inkomen op basis van actuele gegevens kan vaststellen. Voor de inkomensverklaring hebben we de rekenregels versoepeld en de geldigheid beperkt.

Obvion heeft de rekenexpert het mandaat gegeven om op basis van het klantverhaal maatwerk te (kunnen) bieden. Zo wordt elke klant op zijn eigen situatie beoordeeld. Wilt u sparren? Neem contact op met de rekenexpert! Het verhaal van de klant kan met een goede onderbouwing zeker meewegen.

Dit zijn de voornaamste wijzigingen in onze rekenregels

 • Onbeperkt aantal ondernemingen (onder voorwaarden) mogelijk. De structuur van de onderneming(en) moet wel overzichtelijk en goed te doorgronden zijn.
 • Cijfers uit een lopend boekjaar mogen de cijfers uit het oudste jaar vervangen, bijvoorbeeld bij al gerealiseerde hogere cijfers in het lopende boekjaar door een groeiende onderneming.
 • Bij privé gebruik van een zakelijke lease auto mag de bijtelling worden meegenomen zo lang deze <-20% van het DGA-salaris is.
 • Het is mogelijk af te wijken qua solvabiliteit en liquiditeitsratio, op basis van professional judgement van de rekenexpert. Het box 3 vermogen kan hiervoor worden meegenomen. Dit geldt overigens alleen voor IB-ondernemers.
 • Inkomen uit loondienst kan mee worden genomen. Voorwaarde is dat de ondernemer langer dan 12 maanden is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK). Dit is mogelijk gunstig voor ondernemers die nog niet zolang een loondienstverband hebben verruild voor een eigen onderneming.

  Het is belangrijk dat de rekenexpert het bestendig inkomen op basis van actuele gegevens kan vaststellen. De rekenexpert kijkt daarbij ook naar de verwachte gevolgen van de coronacrisis zoals die door de adviseur respectievelijk ondernemer worden doorgegeven.

  Daarom hanteren wij voor aanvragen vanaf 8 juni 2020 een maximale geldigheid van drie maanden voor de Inkomensverklaring. De Inkomensverklaring moet zijn afgegeven na 1 april 2020.

  We werken samen met 4 rekenexperts: Raadhuys, Pentrax, Zakelijk Inkomen en Overviewz.

  Voor het toetsen van het inkomen hebben wij een door één van deze 4 rekenexperts opgestelde inkomensverklaring nodig. Na het passeren van de hypotheek krijgt de klant binnen 1 maand €250 van ons retour. Onze tegemoetkoming in de kosten. Mooi toch!

  Voor wie?

  • Voor (startende) ondernemers.
  • Ook voor startende ondernemers die voorafgaand in loondienst hebben gewerkt.
  • En voor startende ondernemers die minimaal 24 maanden als ondernemer zijn ingeschreven maar nog geen 36 maanden werkzaam zijn.

  Voordelen inkomensverklaring

  • Proces bijna net zo eenvoudig als voor iemand in loondienst
  • Toetsinkomen en hypotheekbedrag snel duidelijk
  • Snelle beoordeling en acceptatie

  Kijk in onze Acceptatiegids voor alle mogelijkheden die we bieden aan zzp-er / ondernemer.

  + Woon Hypotheek voor ondernemers

  Aanvragen Inkomensverklaring

  U kunt direct bij één van de rekenexperts een Inkomensverklaring aanvragen met hulp van het aanvraagformulier:

  - Aanvraagformulier Raadhuys

  - Aanvraagformulier Pentrax

  - Aanvraagformulier Zakelijk Inkomen

  - Aanvraagformulier Overviewz

  Gemiddelde doorlooptijd

  Houd na het aanleveren van de stukken rekening met een doorlooptijd van 5 werkdagen. Lever enkel volledige dossiers aan. Onvolledige dossiers worden namelijk na het aanleveren van de ontbrekende stukken als ‘nieuw’ gezien. De verwerkingstijd gaat dan opnieuw gelden. Let op! De afhandeling van de inkomensverklaringen door Raadhuys duurt op dit moment in sommige gevallen iets langer dan u van hen gewend bent. De vertraging kan oplopen tot enkele dagen. Dit heeft te maken met de extreme drukte.

  TIP! Ook in de oriëntatiefase kunt u al een inkomensverklaring laten maken. U kunt de geldverstrekker immers later nog aanpassen.

  Veelgestelde vragen

  • Inkomen uit loondienst kan mee worden genomen indien onderneming ≥ 12 en < 24 maanden bestaat. De ondernemer die minimaal 12 maanden in de KvK is ingeschreven en voorafgaand in loondienst werkzaam is geweest, kan dit inkomen uit loondienst gebruiken om de periode van 36 maanden te completeren. Er wordt geen gebruik gemaakt van een prognose.
  • Indien geen loondienst en de onderneming bestaat >24 maanden maar < 36 maanden dan wordt het ontbrekende jaar op “0” gesteld en het totale inkomen door 3 gedeeld. Indien tussentijdse cijfers al beschikbaar zijn, kunnen die het oudste jaar vervangen.
  • Indien de onderneming < 12 maanden bestaat is een hypotheek bij Obvion niet mogelijk.

  De cijfers over het lopende boekjaar worden vanaf 1 augustus in dat jaar meegenomen.

  In overleg kan hiervan worden afgeweken als de cijfers nog niet beschikbaar zijn, bijvoorbeeld door de aard van de branche.

  De cijfers over het afgelopen boekjaar worden vanaf 1 juli in het huidige jaar meegenomen.

  In overleg kan hiervan worden afgeweken als de cijfers nog niet beschikbaar zijn, bijvoorbeeld door de aard van de branche.

  En dan? De 4 stappen bij Obvion

  Bekijk Woon Hypotheek