Hypotheken Specials

Hypotheken Specials

Uitgediepte specials over actuele hypotheken onderwerpen

Lagere rente door salderen spaarwaarde

Heeft uw klant bij ons een opgebouwde spaarwaarde in een spaarproduct, bankspaarproduct of hybride product met minimaal één leningdeel zonder NHG? Dan kan uw klant deze spaarwaarde (niet de beleggingswaarde) gebruiken om mogelijk naar een lagere tariefgroep te gaan.

De belangrijkste voorwaarden op een rij

In onze productkenmerkenkaart vindt u alle aandachtspunten. Dit zijn de belangrijkste op een rij:

 • Wij salderen de opgebouwde spaarwaarde alleen op leningniveau. Per leningdeel kan wel een andere tariefstructuur gelden. Dit kan betekenen dat de hoogte van de tariefopslag en de grenzen van de tariefgroep per leningdeel kunnen afwijken.
 • Klant kan éénmalig kiezen voor salderen. Deze keuze is definitief en kan niet meer gewijzigd worden.
 • Klant hoeft géén administratiekosten te betalen.


Aanvragen salderen spaarwaarde

Afbeelding-laptop

De klant kan salderen spaarwaarde alleen via u aanvragen. We hebben een digitaal formulier gemaakt, waarmee u de aanvraag kunt indienen. We gaan er van uit dat u toestemming van klant heeft. Een handtekening van klant is dan niet nodig.

Aanvragen salderen spaarwaarde

Bespreek voor- en nadelen met uw klant

Salderen heeft voor – en nadelen. Daarom is het belangrijk dat u de gevolgen van salderen bespreekt. Denk hierbij niet alleen aan de lagere rentelasten maar ook aan de hogere inleg/premie. Of aan de (fiscale) gevolgen voor de maandlasten.

Daarnaast kan salderen ook een positief effect hebben op de looptijdrente. Als de klant gebruik maakt van salderen dan daalt de gemiddelde rente tijdens de gehele looptijd van zijn hypotheek. En dat is mogelijk gunstig voor de klant.

Salderen van de spaarwaarde geldt voor de volgende hypotheekvormen:

 • SpaarGerusthypotheek ( met bankspaarrekening bij Rabobank Nederland)
 • SpaarGaranthypotheek (met spaarverzekering bij Interpolis)
 • Spaarhypotheek (met spaarverzekering bij ASR – aangevraagd voor 6 juni 2007)
 • Spaarhypotheek (met spaarverzekering bij ASR – aangevraagd tussen 6 juni 2007 en 1 oktober 2012)
 • Switchhypotheek (met spaardeel met spaarverzekering bij Interpolis)
 • Solide Koers Hypotheek (met spaardeel met spaarverzekering bij BNP Paribas Cardiff)

Komt uw klant door salderen meteen in een lagere tariefgroep? Dan betaalt hij de lagere rente en hogere inleg/premie per de eerste van de maand volgend op de maand dat we het aanvraagformulier hebben ontvangen en verwerkt. Daarnaast ontvangt de klant een bericht over de nieuwe inleg/premie.

Als de klant ná aanvraag salderen niet voldoende spaarwaarde heeft opgebouwd om in een lagere tariefgroep terecht te komen dan daalt de rente nog niet. Hij ontvangt dan geen bericht over salderen.

Goed om te weten
Tijdens de looptijd blijft de klant spaarwaarde opbouwen. Op het moment dat de lening door salderen wel in een lagere tariefgroep komt, passen wij automatisch de rente aan. Uiteraard informeren we de klant dan over de lagere rente en hij ontvangt bericht over de nieuwe inleg/premie. Hij betaalt de lagere rente en hogere inleg/premie vanaf de maand die daarop volgt.

  Stuurt u ons een aanvraag voor een nieuwe klant? Een aanvraag van salderen spaarwaarde is dan mogelijk ná passeren van de lening.

  In onze productkenmerkenkaart leggen we uit hoe u dit regelt.De klant kan salderen spaarwaarde alleen via u aanvragen.  

  Gebruik daarvoor het digitale aanvraagformulier.

    Heeft u nog vragen?

    Stel ze gerust aan uw accountmanager of bel met uw regioteam: 088 1470 100