Hypotheken Specials

Hypotheken Specials

Uitgediepte specials over actuele hypotheken onderwerpen

Vrijgeven verpanding overlijdensrisicoverzekering

Voor hypotheken met NHG is de overlijdensrisicoverplichting voor bestaande klanten per 1 januari 2020 vervallen. Heeft uw klant een hypotheek zonder NHG of een zogenaamde combinatielening? Dan is het afhankelijk van de verstrekkingsvoorwaarden en het product of vrijgave van de verpanding van de overlijdensrisicoverzekering mogelijk is.

Wij volgen voor NHG-ORV de nieuwe NHG-normen voor beheer. Voor dossiers zonder NHG blijven wij ons huidige beleid volgen.


Is vrijgeven verpanding mogelijk voor uw klant?

Beantwoord enkele vragen en krijg inzicht of het vrijgeven van de verpanding voor uw klant mogelijk is. Ons beleid is in de vragen verwerkt!
Daarna kunt u de vrijgave van de verpanding meteen aanvragen.

Aanvragen vrijgeven verpanding

Wanneer kan de verpanding vervallen?

In de volgende twee situaties kan de verpanding vervallen:

 • als een lening volledig is afgelost
 • op verzoek van u, de adviseur:
  - Bij een vrijwillige verpanding;
  - Bij een vervangende verzekering of beleggingsrekening;
  - Als er op basis van ons beheerbeleid geen overlijdensrisicoverzekering verplicht is.

  Let op: heeft uw klant zowel leningdelen met NHG als leningdelen zonder NHG (dit noemen we ook wel een combilening) dan hanteren we voor deze klanten ons beleid voor klanten zonder NHG.

  Beheerbeleid en proces

  Hieronder lichten we ons beleid toe. En hoe we handelen als een klant met Obvion contact opneemt.
  Tip: Dit beleid is verwerkt in het digitale aanvraagformulier voor het vrijgeven van verpanding.

  In onderstaand overzicht geven we u een uitleg van drie mogelijke situaties:

  In onderstaand overzicht geven we u een uitleg van drie mogelijke situaties:

  Neemt een klant contact met ons op? Dan verwijzen we de klant in eerste instantie naar de adviseur omdat het vrijgeven van de verpanding gevolgen kan hebben voor de persoonlijke situatie van de klant e/o zijn nabestaanden. De klant moet zich er o.a. van bewust zijn:

  • dat het vrijgeven van de verpanding niet ook het beëindigen van de overlijdensrisicoverzekering betekent;
  • dat mocht hij van plan zijn om de overlijdensrisicoverzekering te beëindigen wat hiervan de eventuele gevolgen zijn.

  De klant is niet verplicht om hiervoor advies bij u in te winnen.

  De klant kan een aanvraag voor het vrijgeven van de verpanding schriftelijk en ondertekend bij ons indienen via het ‘aanvraagformulier vrijgeven verpanding overlijdensrisicoverzekering’. In dit formulier wijzen wij de klant nadrukkelijk erop dat het belangrijk voor hem is om advies in te winnen bij zijn adviseur over de gevolgen van zijn keuze tot het vrijgeven van de verpanding.