Expats | tips en hulp bij uw aanvraag

We zien het steeds vaker; een aanvraag voor expats. Hun Nederlandse woonavontuur is veelal van tijdelijke aard en dat vraagt om een hypotheek met flexibiliteit én scherpe rentes voor de kortere rentevaste periodes. Kortom: Hallo, Woon Hypotheek!

Waarom de Woon Hypotheek voor expats?

 • Hypotheek vanaf de eerste dag dat expats in Nederland zijn
 • Puike 10-jaars rente met direct en automatisch rentevoordeel
 • Ruime bruteringsfactor en onbeperkt vergoedingsvrij terugbetalen uit eigen middelen

Geen extra beperkingen voor expats

Extra beperkingen voor expats? Die kennen wij niet. Dus geen extra afwijkingen op LTV, rente-opslagen, lagere maximale hypotheeksom (voor de Woon Hypotheek geldt een maximale verstrekking van
€3.000.000, inclusief OBK) of afwijkingen op minimaal inkomen.

Hoe aanvragen?

Een aanvraag voor een expat doet u hetzelfde als uw andere aanvragen, via uw adviessoftware of ons adviseursportaal. U ontvangt van ons een aangepaste stukkenlijst.

Vertaalde documenten

Om het u makkelijker te maken, hebben we enkele voorbeelddocumenten van de Woon Hypotheek voor u in het Engels vertaald. Downloaden maar!

hypotheek voor expats

Rekenhulp toetsinkomen

Zoals u weet, ziet een berekening van het toetsinkomen van expats er iets anders uit dan normaal. Zo kan de klant in aanmerking komen voor de 30% regeling en rekenen wij met een bruteringsfactor van 1,6 bij een volledig netto inkomen. Hoe dat ook alweer ging? Geen nood, onze ervaren medewerkers hebben voor u enkele rekenvoorbeelden uitgewerkt. De meer algemene rekenregels voor buitenlands inkomen vindt u in onze acceptatiegids.

Bekijk uitgebreide rekenvoorbeelden

Top 6 veelgestelde vragen

Wanneer op het inkomen van de klant de 30% regeling van toepassing is rekenen we met het bruto-inkomen als het brutosalaris gelijk blijft na het vervallen van de 30% regeling.

U kunt een lening aanvragen voor klanten met:

 • een Nederlandse nationaliteit;

 • een Zwitserse nationaliteit of de nationaliteit van een EU lidstaat of EER lidstaat (Noorwegen, Liechtenstein en IJsland);

 • een Niet-Nederlandse nationaliteit met een:
  - geldige verblijfsvergunning document EU/EER;
  - Europese blauwe kaart, mits uitgegeven in Nederland;
  - geldige verblijfsvergunning; document II, IV en V;
  - geldige verblijfsvergunning, document I met een open einde.
  Het is voor ons belangrijk dat de klant de intentie heeft om langdurig in Nederland te blijven wonen. Alleen de niet-tijdelijke doelen die de IND in dit overzicht beschrijft, zijn voor ons acceptabel.

  Brengt uw klant veel eigen middelen mee? Of komt hij uit een hoog risico-land? Dan kunnen wij een uitgebreidere achtergrondcheck doen. In ons beveiligd portaal vindt u het formulier 'Tips klantonderzoek expats' dat u kunt gebruiken om sommige vragen voor te zijn. Dat helpt bij een soepele afhandeling.

  Log in om het formulier te bekijken

  Een indicatie van de hoog-risico-landen vindt u op de website van FATF en op deze pagina.

  Nee. Bij het bepalen van het toetsinkomen op basis van inkomen uit het verleden kan wel het inkomen in andere valuta’s worden meegenomen. (zie vraag 6)

  Voor een klant met een inkomen uit het buitenland kunnen afwijkende financieringslastpercentages gelden. Verder maken we onderscheid op basis van in welk land het inkomen wordt verdiend:

  - Hoogste inkomen in Nederland > woonquotetabel box 1
  - Hoogste inkomen in overig EU > woonquotetabel box 3

   Uitzondering! Als het hoogste inkomen ontvangen wordt uit een overig land in de EU, kan van bovenstaande afgeweken worden (en dus toch woonquotetabel box 1 gebruikt worden) als:

   • de klant kan aanspraak maken op de compensatieregeling conform het Belastingverdrag tussen Nederland en België, of

   • het laagste inkomen ontvangen wordt in Nederland en u onderbouwt dat dit inkomen voldoende is om de hypotheekrente te kunnen aftrekken.