Hypotheken Specials

Hypotheken Specials

Uitgediepte specials over actuele hypotheken onderwerpen

Tools en info om aflossingsvrije klanten te benaderen

Samen gaan we aan de slag om klanten met een aflossingsvrije hypotheek te laten nadenken over hun financiële situatie. Uw rol hierin is héél belangrijk! Wij ondersteunen u graag met deze tools en andere informatie.

We rekenen op u!

Wij verwachten dat u de aflossingsvrije klanten benadert en vanuit uw expertise verder helpt. Maar wij willen u graag faciliteren in dit proces. Daarom hebben we op deze pagina alles verzameld wat het u makkelijker kan maken. Begin met het stroomschema, de rest volgt vanzelf. Veel succes!

Kom op st(r)oom!

Om het proces zo inzichtelijk mogelijk te krijgen, volgt u slechts de stappen uit het stroomschema.

Check het stroomschema

De next steps

Voor de doelgroepbepaling zijn we uitgegaan van de richtlijnen van AFM. Zij hebben een risicosegmentatie gemaakt die is gebaseerd op twee factoren:

  • Loan-to-value aan het einde van de economische looptijd van de hypotheek (End-LTV)
  • Time to Event (Met Event doelen ze op 3 events: de tijd tot pensionering, tijd tot het vervallen van de hypotheekrenteaftrek en tijd tot einde economische looptijd van de hypotheek).

Hoe hoger de End-LTV van klanten en hoe korter de Time to Event is, hoe hoger het potentiële risico.

Wie het eerst benaderen?

Vóór 1 juli 2019 moeten we de klanten hebben benaderd in de hoogste risicosegmentatie. Dat zijn de klanten die vallen in de klantgroepen A9 e A13 t/m A16 uit onderstaande afbeelding. De overige klantgroepen komen later aan bod, hierover ontvang je later dit jaar informatie.

Klik en download de afbeelding in groter formaat

Klanten met de volgende kenmerken sluiten we voorlopig uit van benadering:

- Klanten in Bijzonder Beheer
- Klanten met een ingangsdatum van de hypotheek < 3 jaar
- Klanten die al benaderd zijn en waarvan een handelingsperspectief is vastgelegd

Klanten die we nogmaals benaderen:

Het kan voorkomen dat sommige klanten al eens benaderd zijn en dat dit nu nogmaals moet gebeuren. De reden hiervoor is dat nu niet vastgesteld kan worden dat deze klanten volgens de huidige richtlijnen zijn benaderd.

Hiervoor kunt u gebruik maken van onze rekentool betaalbaarheidstoets* óf van uw eigen software.

*De rekentool is nu nog niet beschikbaar voor gepensioneerde klanten

Dit doet u voor deze 3 onderdelen:

  • Einde Economische Looptijd (EEL): de basis is het actuele inkomen van de klant op de EEL datum voor een 30-jarige annuïtaire hypotheek met 5% rekenrente en box 3 woonquotes. Voor klanten die <10 jaar voor pensioendatum zitten, wordt uitgegaan van het huidige inkomen. Dit betreft slechts een indicatie.
  • Pensioen: de basis is het pensioeninkomen in relatie tot de maximum woonlast voor een 30-jarige annuïtaire hypotheek met 5% rekenrente en box 3 woonquotes (indien de pensioendatum voor 31-12-2030 ligt worden de box 1 woonquotes gebruikt). In onze rekentool tonen we de maximale woonlast van de klant nu en na pensioen, met daaraan gekoppeld de conclusie (passend of niet passend).
  • Einde recht op hypotheekrenteaftrek: de basis is het pensioeninkomen c.q. actuele inkomen voor een 30-jarige annuïtaire hypotheek met 5% rekenrente en box 3 woonquotes (dit geldt voor alle situaties) ongeacht het moment waarop de hypotheek is gestart. Obvion hanteert 31-12-2030 als generieke einddatum van hypotheekrenteaftrek. We tonen hier de maximale woonlast van de klant nu en na einde hypotheekrenteaftrek, met daaraan gekoppeld de conclusie (passend of niet passend). Het heeft de voorkeur om bij het toetsen van de betaalbaarheid de werkelijke datum van het einde van het recht op hypotheekrenteaftrek te gebruiken. Hierin voorziet deze rekentool op dit moment niet! Maak hiervoor gebruik van uw eigen adviessoftware.

Naar rekentool betaalbaarheidstoets

Toelichting berekening annuïtaire toets

Toelichting berekening werkelijke lastentoets

In het stroomschema zelf zit al een linkje naar de juiste brieven, maar voor de volledigheid hier ook nog een overzichtje. Ook vindt u er de brieven die wij gebruiken als wij zelf de klanten benaderen.

Brieven zoals genoemd in stroomschema

Brieven die wij gebruiken als we de klant zelf benaderen

Als wij de klanten zelf benaderen, dan horen daar het volgende stroomschema en brieven bij:

Dat doet u heel eenvoudig door het invullen van dit terugkoppelingsformulier.

Lees voor u aan de slag gaat met invullen even deze toelichting, wel zo handig.

Veel succes!

Afbeelding-Inloggen-MijnObvion

Een overzicht van al uw klanten? Bekijk het in het portefeuilleplatform

Log direct in >

Afbeelding-Goed-om-te-weten

Betaalbaarheid toetsen voor uw klant? Gebruik onze rekentool!

Naar rekentool >