Betalingsachterstanden voorkomen en oplossen

Dinsdag 26 maart 2013 publiceerde de AFM haar rapport: “Voorkomen en oplossen van betalingsachterstanden in het belang van de klant”. Uit dit rapport blijkt dat het aantal betalingsproblemen bij hypotheken flink is gestegen. Obvion is het eens met de stelling dat door de groei van het aantal betalingsachterstanden preventie een steeds meer prominente rol moet gaan spelen. Obvion is al langer bezig met het helpen van klanten met betalingsachterstanden zodat ze in hun huis kunnen blijven wonen. In januari jl. heeft Obvion een speciaal preventieteam ingericht. Deze aanpak sluit aan bij wat Obvion in de markt ziet gebeuren en wat klanten en consumenten nodig hebben.

Preventie door Obvion

Dit team zoekt op basis van signalen van de klant of de adviseur in een vroegtijdig stadium de klant op. En kan samen met de klant die in betalingsproblemen dreigt te komen een oplossing zoeken voordat hij echt diep in de problemen komt.

Goed uitgewerkte en concrete werkprocessen zijn daarbij essentieel, zodat het bij dit groeiende probleem in de samenleving eenvoudiger wordt om deze problematiek aan te pakken. Hierdoor kunnen we de kwaliteit van de afhandeling in het belang van de klant voldoende waarborgen, Cynthia Tulp, Manager Marketing bij Obvion: “we zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid oplossingen te zoeken voor het groeiende maatschappelijke probleem van de betalingsachterstand bij hypotheken ”.

Hulp bij mogelijke betalingsachterstand

Volgens Tulp moeten financiële instellingen nog meer gespitst zijn op signalen die kunnen duiden op aanstaande financiële problemen. Veel klanten weten immers niet dat hypotheekverstrekkers mogelijkheden hebben om hun te helpen, wanneer er betalingsachterstanden dreigen te ontstaan. Daarnaast is er ook vaak sprake van een schaamte om bij een instelling aan te geven dat er geen geld meer is, sterker nog, het wantrouwen speelt ook een rol: “als ik nu vertel dat ik betalingsproblemen heb, gaan ze mijn huis verkopen”.

In dat kader is Obvion bezig met gericht aanpakken van de specifieke achterstand bij klanten.

De consument moet ook veel eerder in contact worden gebracht met een budgetplanner of schuldhulpverlener. Tulp: “Vaak zijn er ook tijdelijke, financiële regelingen mogelijk om de klant een adempauze (bijvoorbeeld Renteparkeren) te geven. Of zijn er uitzonderingen voor tijdelijke verhuur van de woning om dubbele woonlasten te voorkomen”. Tulp: “Preventie is geen proces, maar gedrag. Naast dat we goede afspraken maken over de wijze waarop we hier mee om moeten gaan, besteden we binnen de hele organisatie aandacht aan het belang van de klant bij het voorkomen en oplossen van betalingsachterstanden”. Cynthia Tulp is graag bereid om haar visie op het voorkomen en oplossen van betalingsachterstanden van huizenbezitters met voorbeelden toe te lichten.