Extra aflossen_testSR

Elk jaar kun je extra aflossen op je hypotheek. Je mag 20% van het oorspronkelijke hypotheekbedrag boetevrij terugbetalen. Los je meer af, dan kan het zijn dat je een boete moet betalen. Het minimumbedrag per aflossing is € 2.000,-.

Nee, de besparing op de energierekening hoeft niet minimaal gelijk te zijn aan de extra lasten.

Op basis van het Nibud advies acht de overheid een verhoging van de extra financieringslast tot een bedrag van € 8.000 verantwoord en uitvoerbaar.

Je hebt al eerder energiebesparende maatregelen getroffen in je woning. Dan kun je deze achteraf nog financieren via je hypotheek. Hier zijn wel een aantal voorwaarden aan verbonden:

 • Je moet kunnen aantonen dat er energiebesparende maatregelen zijn gedaan. Met een specificatie van het bedrijf dat de aanpassingen heeft gedaan. Of met een energielabel van een gecertificeerd energielabel adviseur. Deze documenten mogen maximaal een half jaar oud zijn.
 • Je woning moet voldoende waarde hebben om de hypotheek te kunnen verhogen.
 • Wij kijken ook of je inkomen hoog genoeg is om de hogere hypotheeklast te kunnen betalen.

Ga naar je onafhankelijke adviseur om je mogelijkheden te bespreken.

De geplande energiebesparende voorzieningen zijn goedkoper. Of je hebt deze slechts gedeeltelijk uitgevoerd. En er blijft nog een bedrag over op de bouwrekening van Obvion. Dit bedrag kun je niet gebruiken voor andere verbouwingen en moet je dan extra aflossen op je hypotheek.

Kies je ervoor de energiebesparende maatregelen uiteindelijk toch niet door te voeren? Ook dan verwerken wij het bedrag op de bouwrekening als extra aflossing op je hypotheek.

Uitgangspunt is dat iedere eigenwoningbezitter een lening bij het Energiebespaarfonds kan afsluiten. Hiervoor hoef je geen klant van Obvion of Rabobank te zijn.

Nee. Het Nationale Energiebespaarfonds is een initiatief van de overheid. Er zijn verschillende subsidies en speciale financieringsmogelijkheden op energiebesparende voorzieningen.

Deze staan los van de mogelijkheid om energiebesparende voorzieningen bij Obvion in de hypotheek mee te financieren.

Extra aflossen: voordelen en gevolgen

We zetten de voordelen en gevolgen voor je op een rij.

Voordelen

 • Hypotheekschuld: Je hypotheekschuld wordt lager
 • Rente: Je betaalt minder rente
 • Maandlasten: Je maandlasten dalen
 • Restschuld: Je loopt minder risico op een restschuld wanneer de waarde van je woning daalt
 • Belasting: Je kunt een belastingvoordeel hebben wanneer je rentelasten lager worden dan het eigenwoningforfait

Gevolgen

 • Boete: Mogelijke boete bij meer dan 20% extra aflossen
 • Kapitaal verzekering: Mogelijke gevolgen voor de maandelijkse inleg
 • Belasting: Je fiscale renteaftrek gaat omlaag
 • Bankspaarrekening: Extra aflossen kan gevolgen hebben voor je maandelijkse inleg en de rentevergoeding

Stappenplan Extra aflossen

In dit stappenplan leggen we je stapsgewijs uit hoe je extra kunt aflossen.

Nee? Ga door naar stap 3.

Ja? Los je niet meer af dan je boetevrije aflossingsbedrag? Ga dan door naar de volgende stap.

Los je wel meer af, gebruik dan het formulier 'Melden extra aflossing. Je krijgt bericht over de afhandeling. Wacht dus met het overmaken van het extra aflossingsbedrag.

Reden?

Omdat je dit jaar al eerder hebt afgelost, kijken wij eerst na of je boetevrij mag aflossen. Of dat je misschien een boete moet betalen. De boete bij extra aflossen is een vergoeding voor het renteverlies dat Obvion heeft door het vervroegd aflossen van je hypotheek.

Wat is je boetevrije aflossingsbedrag?

Bij ons mag je elk jaar per leningdeel maximaal 20% van de oorspronkelijke hoofdsom van dat leningdeel aflossen zonder dat je hiervoor een vergoeding (boete) betaalt. Dit noemen we je boetevrije aflossingsbedrag.

Let op: Gelden voor jouw hypotheek Algemene Voorwaarden van vóór 24 april 2017? Dan mag je per jaar maximaal 20% van je totale oorspronkelijke hypotheekbedrag boetevrij aflossen op het leningdeel van je keuze.

Nee? Ga door naar stap 5.

Ja? Gebruik het formulier 'Melden extra aflossing'. Je krijgt van ons bericht over de verdere afhandeling. Wacht dus met het overmaken van het extra aflossingsbedrag.

Reden?

Bij ons mag je elk jaar per leningdeel maximaal 20% van de oorspronkelijke hoofdsom van dat leningdeel aflossen zonder dat je hiervoor een vergoeding betaalt. Dit noemen we je boetevrije aflossingsbedrag.

Als je meer aflost dan moet je misschien een boete betalen. De boete bij extra aflossen is een vergoeding voor het renteverlies dat Obvion heeft door het vervroegd aflossen van je hypotheek.

Ook een extra aflossing met een belastingvrije schenking telt mee bij het bepalen van je boetevrije aflossingsbedrag . Meer details vind je op de pagina 'hypotheek aflossen met een schenking'.

Let op: Gelden voor jouw hypotheek Algemene Voorwaarden van vóór 24 april 2017? Dan mag je per kalenderjaar maximaal 20% van het oorspronkelijke hypotheekbedrag boetevrij aflossen op het leningdeel van je keuze.

Nee? Ga door naar stap 6.

Ja? Gebruik het formulier 'Melden extra aflossing. Je krijgt van ons bericht over de verdere afhandeling. Wacht dus met het overmaken van het extra aflossingsbedrag. Houd er rekening mee dat de gemiddelde reactietermijn ongeveer twee weken langer is, omdat we informatie moeten opvragen bij je verzekeringsmaatschappij.

Reden?

Een (bank)spaarhypotheek bestaat uit een geldlening met daaraan gekoppeld een spaarhypotheekverzekering of een bankspaarrekening. Een extra aflossing op de geldlening heeft ook gevolgen voor het verzekerd bedrag van die spaarhypotheekverzekering. Of de spaarinleg van de bankspaarrekening.

Ook zijn de hypotheekrente en de spaarrente aan elkaar gekoppeld. Een lagere hypotheekrente betekent minder rentelasten betalen. Maar een lagere spaarrente betekent dat je minder rente krijgt over het opgebouwde kapitaal. Hierdoor kan je maandelijkse inleg stijgen. Deze inleg is niet fiscaal aftrekbaar. Onder voorwaarden is wel hypotheekrenteaftrek mogelijk. Neem daarom de (fiscale) gevolgen voor je netto maandlasten mee in je afweging of vraag ernaar bij je adviseur.

Lees meer over de voor- en nadelen van extra aflossen op je (bank)spaarhypotheek

Heb je een hypotheek van Obvion?
Maak het bedrag dat je extra wilt aflossen over op IBAN-rekening
NL19 RABO 0192 3344 17 o.v.v. “vervroegde aflossing” en je leningnummer en leningdeel*.

Heb je een ABP hypotheek**?
Maak het bedrag dan over op IBAN-rekening NL81 ABNA 0542 8121 69 o.v.v. “vervroegde aflossing” en je leningnummer en leningdeel*.

* In de door jou getekende offerte kun je het leningdeel zien.
** Obvion beheert de lopende ABP Hypotheken en handelt alle wijzigingen af.

Een goede hypotheek heb je zelf in de hand

Extra aflossing met een belastingvrije schenking van je ouders

Wij bieden je de mogelijkheid om het gehele bedrag van de belastingvrije schenking (tot maximaal € 52.752,-) boetevrij af te lossen. De schenking moet dan wel van je ouders afkomstig zijn. En vastgelegd zijn in een schenkingsovereenkomst tussen ouders en kind.

* Let op: in sommige situaties kan het verstandig zijn de schenking in een akte te laten vastleggen door een notaris. Vraag je adviseur of notaris voor meer informatie over het risico als je dit niet doet.

Geef een aflossing middels een belastingvrije schenking door met het formulier

Voor het doorgeven van de extra aflossing met behup van een belastingvrije schenking kun je MijnObvion niet gebruiken.

Hoe gebruik ik het formulier?

 • Kruis op het formulier aan dat het een aflossing naar aanleiding van een belastingvrije schenking van je ouders is.
 • Voeg een bankafschrift toe waaruit blijkt dat je de schenking van je ouders hebt ontvangen.
 • Voeg de schenkingsovereenkomst toe of de notariële akte waaruit blijkt dat de schenking notarieel is vastgelegd.
 • Stuur de stukken digitaal naar info@obvion.nl of per post naar Postbus 3005, 6401 DM Heerlen.

Veelgestelde vragen over de belastingvrije schenking

Obvion vindt het belangrijk dat de schenking goed voor je geregeld en vastgelegd wordt. Zeker als het om grote bedragen gaat. Een notariële akte biedt hierbij meer zekerheid. Zo ligt er bijvoorbeeld bij overlijden ook vast dat het kindsdeel of een deel daarvan al is betaald. Of je kunt laten vastleggen dat je de schenking bij scheiding niet hoeft te delen met je ex-partner, als je gehuwd bent in gemeenschap van goederen.

Een (onafhankelijke) notaris zorgt ervoor dat de schenking vastligt en dat de juiste personen hebben getekend. Zonder notariële akte kan de schenking zelfs ongeldig verklaard worden.

Via een bankafschrift toon je aan van wie je de schenking hebt ontvangen.

De belastingvrije schenking heeft geen invloed op de regels die we hanteren voor het berekenen van de boetevrije som bij extra aflossen. Per kalenderjaar mag je per leningdeel 20% van de oorspronkelijke hoofdsom van dat leningdeel boetevrij aflossen. Als je meer dan 20% aflost dan moet je misschien een boete betalen.

Aflossen aan het eind van het jaar en het begin van het volgende jaar biedt de mogelijkheid binnen enkele maanden 40% van de oorspronkelijke totale hoofdsom van dat leningdeel af te lossen. Als voorbeeld: bij een leningdeel van € 200.000 betekent dit dat er € 80.000 op korte termijn boetevrij kan worden afgelost. .

Bereken het zelf

Wil je berekenen welke voordelen extra aflossen biedt? Obvion heeft een handige Rekenhulp extra aflossen ontwikkeld waarmee je zelf kunt berekenen of je een extra aflossing op je hypotheek wilt doen.

Gebruik de rekenhulp extra aflossenBen je klant bij Obvion? Kijk dan op MijnObvion voor jouw persoonlijke situatie. Heb je nog geen MijnObvion account? Vraag dan je account MijnObvion aan.

Dossiers

Mijn huis staat onder water

Verandering in hypotheekregels (link naar dossier)

  Ons advies: kies een onafhankelijk advies

  Wanneer je van plan bent extra af te lossen, dan kan dat grote gevolgen hebben. Daarom moet je je goed laten voorlichten. Obvion vindt dat er maar één goed advies bestaat en dat is een onafhankelijk hypotheek advies. Een financieel adviseur kan precies voor je uitzoeken wat extra aflossen voor jouw situatie betekent.

  > Vind een goede hypotheek adviseur bij jou in de buurt