Hoe lang zijn de voorbeeldofferte en het bindend aanbod voor een Obvion Compact Hypotheek geldig?

We gaan uit van de datum waarop de voorbeeldofferte met ons renteaanbod is uitgebracht. De getekende voorbeeldofferte is geldig tot drie maanden na die datum. Dat betekent dat je tot drie maanden na de dagtekening van de voorbeeldofferte de tijd hebt om de akte bij de notaris te laten passeren.

Je kunt de geldigheid van het bindend aanbod met maximaal drie maanden verlengen. De verlengingskosten per verlengde maand bedragen 0,25% van het totale hypotheekbedrag. Je betaalt voor het aantal dagen dat je verlengt. Deze kosten incasseren wij van je bankrekening.

Bij annulering van een getekend bindend aanbod betaal je € 500 annuleringskosten. Deze kosten incasseren wij van je bankrekening.

Wanneer je de (vrijblijvende) voorbeeldofferte ontvangt:

  • heb je twee weken de tijd om deze te ondertekenen en terug te sturen aan Obvion.
  • heb je zes weken de tijd om de daarin gevraagde informatie en stukken op te sturen.

Wij beoordelen vervolgens de ontvangen informatie en jouw kredietwaardigheid. Bij een positieve beoordeling ontvang je een bindend aanbod. Het bindend aanbod is geldig tot drie maanden na datum uitbrengen van de voorbeeldofferte. Let op: het bindend aanbod moet je binnen twee weken getekend retour sturen, anders vervalt dit aanbod.