Hoe lang zijn de voorbeeldofferte en het bindend aanbod voor een Obvion Hypotheek geldig?

We gaan uit van de datum waarop de voorbeeldofferte met ons renteaanbod is uitgebracht. De getekende voorbeeldofferte is geldig tot vier maanden na die datum. Dat betekent dat je tot vier maanden na de dagtekening van de voorbeeldofferte de tijd hebt om de akte bij de notaris te laten passeren.

Wanneer je de (vrijblijvende) voorbeeldofferte ontvangt:

  • heb je drie weken de tijd om deze te ondertekenen en terug te sturen aan Obvion.
  • heb je zes weken de tijd om de daarin gevraagde informatie en stukken op te sturen.

Wij beoordelen vervolgens de ontvangen informatie en jouw kredietwaardigheid. Bij een positieve beoordeling ontvang je een bindend aanbod. Het bindend aanbod is geldig tot vier maanden na datum uitbrengen van de voorbeeldofferte.

Let op: het bindend aanbod moet je binnen twee weken getekend retour sturen, anders vervalt dit aanbod.