Innovatie Boost Markt, een initiatief van Obvion en Bouwend Nederland

Was het ‘Innovatie Boost Camp’ vooral gericht op het versterken van innovaties vanuit de bouw, met de ‘Innovatie Boost Markt’ op 25 juni wordt een tweede innovatie-aanval geopend op een aantal grote maatschappelijke thema’s.

In de Obvionline van 31 maart jl. informeerden wij u al over de Boostcamp, een initiatief van Obvion, Bouwend Nederlanden mediapartner Cobouw. De Boostcamp brengt diverse partijen uit de sector bij elkaar en wil samenwerking tussen deze partijen bevorderen om met meer duurzame en innovatieve oplossingen te komen voor de woningmarkt.

Samen met een breed scala aan stakeholders worden deze dag oplossingen aangedragen voor een duurzame samenleving en de woonbehoeften voor de toekomst. Het doel blijft hetzelfde: we willen woonoplossingen financieren en initiëren om woondromen van consumenten gezamenlijk te kunnen realiseren.
Met dat in het achterhoofd is de Innovatie Boost gestart; een programma dat de drie partijen gezamenlijk hebben ontwikkeld. Op 26 maart was de eerste bijeenkomst, de ‘Camp’, gericht op innovatie binnen de sector . Met de ‘Markt’ op 25 juni willen de initiatiefnemers nog meer dan tijdens de Boostcamp de verbinding leggen en dialoog zoeken met de ‘rest van de wereld’.

Nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen zoals wonen en zorg in de toekomst, verduurzaming en de toenemende rol van de eindgebruiker vragen om een andere aanpak. Nieuwe combinaties van technologie, proces en sociale innovatie. Die oplossingen gaan we dus gezamenlijk, sector overstijgend verkennen.
Volg de ontwikkelingen via twitter op #IBC2014 of ga naar www.bouwendnederland.nl. Lees ook ons opiniestuk dat vandaag wordt aangeboden aan de pers.