Laag BTW tarief

Het verlaagd btw-tarief van 6% op arbeidskosten bij een verbouwing <strong>vervalt per 1 juli 2015</strong>. Vanaf die datum geldt weer het hoge btw-tarief van 21%.

Het verlaagde tarief is van toepassing op alle renovatie- en herstelwerkzaamheden die in en aan een woning worden verricht. De voorwaarden zijn:

  • Onder renovatie- en herstelwerkzaamheden vallen: het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden, van (delen van) de woning
  • Het verlaagde tarief is uitsluitend van toepassing op de arbeidskosten van de renovatie- en herstelwerkzaamheid en niet op de materiaalkosten.
  • Onder arbeid vallen ook kosten die rechtstreeks aan de renovatie of het herstel zijn toe te rekenen, zoals de huur van apparatuur en voorrijkosten.
  • De woning moet minimaal 2 jaar oud zijn (na eerste ingebruikneming van die woning). Nieuwbouw komt dus niet in aanmerking.

Het verlaagde btw-tarief geldt niet voor:

  • Glazen wassen
  • Het vervangen van gordijnen en zonwering
  • Het leggen en onderhouden van vloerbedekking en vloeren, met uitzondering van het onderhoud van (houten) vloeren die in bouwkundig opzicht onderdeel uitmaken van de woning