Vallen de bankspaarrekening én de spaarverzekering beiden altijd in box 1?

De bankspaarrekening valt áltijd in box 1. De spaarverzekering kan zowel in box 1 als in box 3 voorkomen. Dit heeft onder andere te maken met wanneer je de verzekering hebt afgesloten.