Vanaf wanneer zijn de bij- en afschrijvingen van mijn bouwdepot zichtbaar?

MijnObvion toont alleen volledig verwerkte gegevens. Dat geldt ook voor de gegevens m.b.t. de bouwrekening en de bij- en afschrijvingen hiervan. Bedragen in behandeling (zoals ingediende facturen en saldi) worden niet getoond.

Een dag na betaling van de factuur, is deze te zien in het mutatieoverzicht van MijnObvion.