Voor wie is de variabele rente bedoeld?

Als je nog niet wilt kiezen voor een langere rentevaste periode. Omdat je verwacht dat de rente gaat dalen. En als je het renterisico wil spreiden. Door een deel van je hypotheek met flexibele rente te sluiten. Bij Obvion Flexibele rente volg je zelf de rentewijzigingen.