Voor wie is een variabele rente bedoeld?

Als je nog niet wilt kiezen voor een langere rentevaste periode. Omdat je verwacht dat de rente gaat dalen. Of als je het renterisico wilt spreiden door een deel van je hypotheek met een variabele rente te sluiten.

Een variabele rente heet bij ons 'Flexibele rente'.